LCCI Kursy przygotowujące do egzaminu   International
Qualifications
from EDI

Kursy angielskiego w rachunkowości w Warszawie. Kursy angielskiego dla biur rachunkowych i księgowych Warszawa

Certificate in Accounting / Accounting  (IAS)

Język: angielski
Poziom: B2
Nazwa egzaminu: LCCI

 

Egzamin skierowany do osób, których poziom wiedzy i umiejętności odpowiadają poziomowi LCCI IQ 1 bądź 2 (odpowiednio poziom A2 bądź B1 według skali Rady Europy). Celem egzaminu jest udokumentowanie stanu wiedzy oraz umiejętności z zakresu zaawansowanych zagadnień dotyczących rachunkowości.

Egzamin zwiększa szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach poszukujących pracowników odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie konta oraz prowadzenie rejestru transakcji handlowych, a także zobowiązanych do regularnego sporządzania sprawozdań oraz ich prezentacji przed zarządem.

Osoby, które pomyślnie zaliczą egzamin na poziomie B2 mogą podjąć kontynuację nauki oraz podejść do egzaminu na kolejnym poziomie zaawansowania – Financial Accounting (poziom C1).

Osoba przystępująca do tego egzaminu powinna posiadać już wiedzę z zakresu jaki obejmował na egzaminie na poziomie pierwszym - Certificate in Book-keeping oraz na poziomie drugim - Certificate in Book-keeping and Accounts. Dodatkowo kandydat powinien wykazać się umiejętnością sporządzania rachunku zysków i strat, prognoz przepływu gotówki a także umieć sporządzić raport przepływów pieniężnych zgodnie z brytyjskim systemem opisu standardów raportów finansowych (FRS1).

EGZAMIN

Kandydat będzie egzaminowany przez 3 godziny. Arkusz egzaminacyjny składa się z pięciu pytań, z czego osoba egzaminowa ma za zadanie odpowiedzieć na cztery wybrane. Dwa pytania będą dotyczyły tematów z sylabusa. Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania, tym samym wykazując się zrozumieniem tematu na odpowiednim poziomie oraz umiejętnością interpretowania oraz analizy danych.

 

Powrót do poprzedniej strony

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS