Angielski w księgowości LCCI  

International
Qualifications
from EDI

Angielski w księgowości Kurs angielskiego w Warszawie LCCI

Certificate in Book-keepingLCCI Warszawa

 

Język: angielski dla księgowych i finansistów
Poziom: A2
Nazwa egzaminu: LCCI

Egzamin jest udokumentowaniem umiejętności osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę na stanowisku związanym z rejestracją transakcji finansowych. Po zaliczeniu pierwszego poziomu można kontynuować naukę na poziomie drugim - Certificate in Book-keeping and Accounts, poprzez poziom trzeci - Certificate in Accounting, aż do poziomu czwartego - Financial Accounting.

Osoby chcące przystąpić do tego egzaminu powinny rozumieć podstawowe zasady z zakresu rejestrowania transakcji handlowych, posiadać umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz ksiąg dla przedsiębiorstw indywidualnych jak i firm jednoosobowych. Dodatkowo kandydat powinien wykorzystywać metodę podwójnego zapisu przy prowadzeniu kont oraz być w stanie przygotować między innymi zestawienie bilansowe czy uzgodnienie kont. Na egzaminie wymagana jest także umiejętność rejestrowania przedpłat oraz kwot narosłych na kontach bankowych, wprowadzanie korekt na kontach czy wykorzystanie kont pomocniczych.

EGZAMIN

Kandydat będzie egzaminowany przez 2 godziny 30 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z czterech pytań, z czego dwa z nich będą dotyczyły tematów z sylabusa. Osoba egzaminowa musi odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania. Następnie kandydat będzie miał za zadanie wykazać się zrozumieniem tematu na odpowiednim poziomie.

 

Powrót do poprzedniej strony

 

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS