International
Qualifications
from EDI

Angielski w rachunkowości finansowej Kurs angielskiego w Warszawie LCCI

Financial Accounting / Financial Accounting IAS*

 

LCCI Warszawa

Język: angielski
Poziom: C1
Nazwa egzaminu: LCCI

 

Egzamin skierowany jest do osób, które posiadają już certyfikat LCCI na poziomie 3 bądź ich wiedza odpowiada temu poziomowi. Egzamin Financial Accounting skierowany jest do osób, które pragną rozwijać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej.

Wersja IAS egzaminu koncentruje się na wiedzy kandydatów z zakresu standardów IAS / IFRS, natomiast egzamin Financial Accounting sprawdza wiedzę kandydatów na podstawie brytyjskich standardów takich, jak: SSAPs i FRS.

Egzamin ten jest potwierdzeniem rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz dyskursywnych kandydata.

Osoba przystępująca do tego egzaminu powinna wykazać się znajomością następujących zagadnień:
- podstawowych zasad rachunkowości,
- wiedzą z zakresu przygotowywania oraz analizowania kont z uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości dla: firm jednoosobowych, organizacji niehandlowych, partnerstw, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz grup firm,
- wiedzą z zakresu sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem obowiązujących standardów rachunkowości,
- umiejętność analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
- wiedzą z zakresu audytu oraz kontroli finansowej,
- znajomością zasad wyceny akcji oraz kontraktów długoterminowych,
- wiedzą z zakresu sprawozdań z przepływów pieniężnych.

 

EGZAMIN

Kandydat będzie egzaminowany przez 3 godziny. Arkusz egzaminacyjny składa się z pięciu pytań, z czego osoba egzaminowa ma za zadanie odpowiedzieć na cztery wybrane. Pytania będą miały formę obliczeniowo-opisowych, głównie obliczeniowych obliczeniowych lub tylko opisowych.

Powrót do poprzedniej strony

 

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS