WARUNKI
 • Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane do uczestnika kursu po wpłynięciu formularza zgłoszeniowego i opłaty wpisowej wysokości 50 Euro.
 • Wszystkie opłaty za kurs muszą zostać wpłacona na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
 • Opłaty nie podlegają zwrotowi jeżeli ktoś zamówi kurs i nie pojawi się w szkole lub zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania. 
 • Zajęcia nie odbywają się w weekendy i w święta państwowe. 
 • Aby otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy uczestnik kursu musi przesłać do szkoły Sprachenatelier rezygnację na piśmie. Rezygnacja musi dotrzeć do szkoły nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Od zwracanej kwoty jest potrącana opłata manipulacyjna wysokości 30 Euro. 
 • Jeśli rezygnacja dotrze do szkoły później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu, uczestnik nie otrzyma zwrotu. 
 • Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za zajęcia, na których uczestnik był nieobecny w trakcie trwania kursu.
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik zgadza się przestrzegać zasad obowiązujących w szkole Sprachenatelier. 
 • Uczestnicy kursu odpowiadają za spowodowane przez siebie szkody. Sprachenatelier nie ponosi odpowiedzialności za  zgubione lub uszkodzone rzeczy należące do studentów. 
 • Sprachenatelier zaleca aby uczestnicy kursu przed przyjazdem wykupili ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Berlinie.
 • Zapisując się na kurs uczestnicy zgadzają się aby ich dane osobowe były przechowywane do celów administracyjnych szkoły. Te informacje są poufne, wyłącznie do wewnętrznego użytku szkoły i nie zostaną one przekazane żadnym osobom postronnym.
 • Przyjęci studenci maja obowiązek stosowania się do szczegółowych przepisów wymienionych na formularzu zgłoszeniowym.

         
     
str główna Sprachenatelier                ceny                  inne języki