Tłumaczenia język urdu polski

Szkoła Języków Obcych LEXIS jest również agencją tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia zwykłe  dokumentów w języku urdu.

W związku z tym, że w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego języka urdu, istnieje możliwość poświadczenia zgodności z oryginałem tłumaczenia przez SJO LEXIS . Z reguły urzędy państwowe uznają takie tłumaczenia za odpowiedniki tłumaczenia przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe URDU WarszawaTerminy odbioru.
Tłumaczenie można odebrać po 3 dniach roboczych.
Tłumaczenie zlecane na kolejny dzień roboczy jest traktowane jako ekspres i kosztuje o 50% więcej.
Tłumaczenie zlecane na ten sam dzień roboczy jest traktowane jako super ekspres i kosztuje o 100% więcej.

Tłumaczenie zwykłe z polskiego na urdu - 140 PLN + VAT za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie zwykłe z urdu na polski - 130 PLN + VAT za stronę rozliczeniową.
Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym to 1600 znaków przetłumaczonego tekstu.
Pierwsza rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa. Powyżej jednej strony rozliczenie następuje za faktyczną ilość tekstu (np. 2,4 strony rozliczeniowej).

Kopie
przetłumaczonego dokumentu kosztują 50% stawki za oryginał.

W przypadku tłumaczeń specjalistycznych tzn. zawierających dużą ilość fachowej terminologii i żargonu zawodowego (np. technicznych, budowlanych, medycznych, itp.) cena jest wyższa o 20%.

Powrót do poprzedniej strony.