თარგმნა - ქართული ენა

უცხო ენების სკოლა "ლექსის" წარმოგიდგენთ ასევე თარჯიმანთა ბიუროს. გთავაზობთ დოკუმენტების უბრალო და დამოწმებულ თარგმანს ქართულ ენაზე.

თარგმნა ქართული ენამიღების ვადები.
თარგმნის მიღება შესაძლებელია 2 სამუშაო დღის შმდგომ. თუ მეორე დღისთვის გესაჭიროებათ თარგმანი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თარგმნ
ექსპრესული წესით და ფასი შეადგენს 50%-ით მეტს.

თუ შეკვეთის დღესვე გსურთ თარგმნის მიღება, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თარგმნა სუპერ ექსპრესული წესით და ფასი შეადგენს 100%-ით მეტს.


უბრალო თარგმნა ქართული ენიდან პოლონურ ენაზე - ერთი გვერდი 95 ზლოტი + დღგ.

უბრალო თარგმნის ერთი გვერდი შეადგენს გადათარგმნილი ტექსტის 1600 ნიშანს.

დამოწმებული თარგმნა პოლონური ენიდან ქართულ ენაზე - ერთი გვერდი 120 ზლოტი + დღგ.

დამოწმებული თარგმნა ქართული ენიდან პოლონურ ენაზე - ერთი გვერდი 110 ზლოტი + დღგ.

დამოწმებული თარგმნის ერთი გვერდი შეადგენს გადათარგმნილი ტექსტის 1125 ნიშანს.

ზეპირი თარგმანი - თარგმნის ერთი საათის ფასი შეადგენს 150 ზლოტს + დღგ

პირველი დაწყებული გვერდი ითვლება როგორც ერთი, სრული გვერდი. ერთი გვერდის ზევით ანგარიშსწორება ხდება ტექსტის ფაქტიური რაოდენობის მიხედვით (მაგ. 2,4 გვერდი).

გადათარგმნილი დოკუმენტის ასლის ღირებულება შეადგენს დედანი დოკუმენტის თანხის 50%-ს.

სპეციალისტური თარგმნის შემთხვევაში, ანუ თუ თარგმანი შეიცავს დიდი ოდენობით პროფესიულ ტერმინოლოგიას ან ლექსიკას (მაგ. ტექნიკური, სამშენებლო, სამედიცინო), ფასი იზრდება 20%-ით.

წინა გვერდზე დაბრუნება.