Tłumaczenia przysięgłe ustne - język bułgarski

LEXIS oferuje tłumaczenia zwykłe i przysięgłe dokumentów w języku bułgarskim oraz tłumaczenia ustne.

Tłumaczenia ustne (przysięgłe i zwykłe) w Warszawie wykonywane są na zlecenia instytucji i osób prywatnych.

Koszt tłumaczenia ustnego z bułgarskiego na polski lub z polskiego na j. bułgarski wynosi 150 zł + VAT za każdą godzinę pracy tłumacza. Za dojazd w 2 strony pobierana jest opłata - tak jak za 1 godz. pracy tłumacza.

Tłumaczenia -język bułgarskiTerminy odbioru tłumaczeń pisemnych.
Tłumaczenie można odebrać po 2 dniach roboczych.
Tłumaczenie zlecane na kolejny dzień roboczy jest traktowane jako ekspres i kosztuje o 50% więcej.
Tłumaczenie zlecane na ten sam dzień roboczy jest traktowane jako super ekspres i kosztuje o 100% więcej.

Tłumaczenie zwykłe z polskiego na bułgarski - 65 PLN + VAT za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie zwykłe z bułgarskiego na polski - 60 PLN + VAT za stronę rozliczeniową.
Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym to 1600 znaków przetłumaczonego tekstu.
Pierwsza rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa. Powyżej jednej strony rozliczenie następuje za faktyczną ilość tekstu (np. 2,4 strony rozliczeniowej).

Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na bułgarski - 90 PLN + VAT za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie przysięgłe z bułgarskiego na polski - 80 PLN + VAT za stronę rozliczeniową.
Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu przysięgłym  to 1125 znaków przetłumaczonego tekstu.
Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

Kopie
przetłumaczonego dokumentu kosztują 50% stawki za oryginał.

W przypadku tłumaczeń specjalistycznych tzn. zawierających dużą ilość fachowej terminologii i żargonu zawodowego (np. technicznych, budowlanych, medycznych, itp.) cena jest wyższa o 20%.

Powrót do poprzedniej strony.