AUSTRALIA KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SYDNEY SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W AUSTRALII UNIWORLD COLLEGE - SYDNEY

W skład Uniworld College wchodzą Uniworld English College i Uniworld Business College.

Australia kursy języka angielskiego Sydney

Uniworld jest zaangażowany w edukację studentów z całego świata. College jest zainteresowany zapewnieniem studentom edukacji na wysokim poziomie i dostarczeniem niezapomnianych wrażeń związanych z pobytem w Australii. Nasze kampusy są dogodnie położone w samym centrum miasta. Tylko krótki spacer dzieli ją od słynnej Sydney Opera House, Harbour Bridge i Hyde Park. Uniworld College daje swoim studentom możliwość rozwinięcia swojego potencjału poprzez edukacyjne doświadczenia w pozytywnym oraz wielo kulturowym środowisku.

INTERNATIONAL COLLEGE
Uniworld College prowadzi edukację dla studentów z różnych stron świata w związku z tym zapewnia nawiązanie ciekawych znajomości. Nauczyciele pracujący w Uniworld College posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie.

Zobacz propozycje innych szkół w Australii

K U R S Y UNIWORLD ENGLISH COLLEGE

Kursy angielskiego w Australii Sydney

English for International Communication - dostępny na wszystkich poziomach.
Oferta zawiera kursy języka angielskiego trwające 4 - 48 tygodni. Ich program pomaga rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz zawiera praktyczne ćwiczenia w poprawnym i biegłym komunikowaniu się z native speakerami. Program ten koncentruje się na praktycznej nauce komunikowania się, ale pomaga również rozwinąć umiejętność pisania w języku angielskim.

English for IELTS and TOEFL - dla studentów ze znajomością języka na poziomie średnio zaawansowanym.
Kurs ten pomaga pozyskać umiejętności i wiedzę potrzebną do zdania egzaminów niezbędnych do podjęcia nauki na uniwersytetach i w collegach. Ponadto pomaga poprawić akademicką umiejętność czytania i pisania, umiejętność mówienia w języku formalnym i potocznym oraz pisanie wypracowań. Kurs trwa od 4 - 26 tygodni. Każdy tygodniowy program zawiera zajęcia pozwalające doskonalić techniki uczenia się i zdawania egzaminów, umiejętność słuchania, czytania, zasób słownictwa, komunikacji werbalnej, znajomość gramatyki oraz posługiwanie się językiem mówionym i pisanym. Tematy lekcji nawiązują do najczęściej spotykanych na egzaminach IELTS i TOEFL.

English for High School.
Pomaga w rozwoju zasadniczych umiejętności komunikowania się oraz w rozwoju specyficznych umiejętności językowych potrzebnych do dalszej edukacji na poziomie szkoły średniej w Australii. Dostarcza także informacji o warunkach edukacji w Australii i możliwości podjęcia studiów przez cudzoziemców. Słuchaczem kursu może zostać osoba, która ukończyła minimum 15 lat i odbyła trzyletnią edukację na poziomie szkoły średniej.

Kursy dodatkowe
Poza kursami regularnymi Uniworld oferuje studentom kursy, które odbywają się jeden dzień w tygodniu. Student może wybrać dziedzinę, która go interesuje. Zajęcia odbywają się z następujących tematów: Praca i Biznes, Kurs komputerowy, Publiczne Przemawianie, Wymowa, Słownictwo, Podróże i Turystyka, Prasa, Gramatyka, Pisanie, Konwersacja.

English for International Communication English for IELTS English for High School English for Tertiary Entrance

UNIWORLD BUSINESS COLLEGE
Uniworld Business College zapewnia edukację na wysokim i nowoczesnym poziomie. College jest także w stanie pomóc studentowi w rozwoju poczucia własnej wartości. Pośród zróżnicowanego kulturowo środowiska panuje atmosfera zaufania, szacunku i przyjaźni.

KURSY
A. Poziom Certyfikatu
1. Certyfikat IV - Business Management (Management) - (26 tygodni)
2. Certyfikat IV - Marketing - (26 tygodni)
3. Certyfikat IV - Financial Services (Accounting) - (26 tygodni)
B. Poziom Dyplomu
1. Dyplom - Management - (26 tygodni)
2. Dyplom - Marketing (26 tygodni)
3. Dyplom - Accounting (52 tygodni)
C. Poziom Dyplomu Zaawansowanego
1. Dyplom Zaawansowany - Management - (26 tygodni)
Studenci mogą przystąpić do Poziomu Dyplomu po wcześniejszym pomyślnym ukończeniu Poziomu Certyfikatu, a następnie mogą kontynuować nauk na Poziomie Dyplomu Zaawansowanego.
Wymagania

College wymaga udokumentowanej zakończonej nauki na poziomie szkoły średniej. Studenci, którzy nie ukończyli szkoły średniej w dziedzinie języka angielskiego będą musieli przedstawić dokument zaświadczający o biegłej znajomości języka (IELTS 5.5, TOEFL 530). Rozpoczęcie nauki jest także możliwe po ukończeniu Poziomu Upper Intermediate w Uniworld English College lub innych NEAS uznawanych przez australijski ELICOS College.

DYPLOM ZAAWANSOWANIA W DZIEDZINIE MANAGEMENT

Opis kursu
Studenci rozwijają umiejętności radzenia sobie i poruszania się w świecie biznesu wykorzystując dostępne środki we właściwy sposób poprzez odpowiednie planowanie, organizację, koordynację
i kontrolę.
Kurs jest honorowany przez licencjackie programy studiów na uniwersytetach australijskich.

Kurs jest akredytowany przez NSW Vocational Education and Training Accreditation Board (VETAB).

Informacje o zakwaterowaniu

Uniworld College zapewnia 1 rodzaj zakwaterowania: pobyt u rodzin lub pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Pobyt u rodzin (4 tygodnie i więcej)
Ten rodzaj zakwaterowania jest dobrym sposobem nauki języka podczas codziennych, realistycznych sytuacji. Osoba zajmujący się zakwaterowaniem studentów osobiście odwiedza każdą z rodzin i przeprowadza z nią wywiad. Uważnie dokonuje wyboru rodzin nastawionych przyjacielsko i zapewniających dobre warunki mieszkaniowe. Uwzględniany jest także charakteri zainteresowania studenta.

Rezerwacja
Szkoła musi otrzymać zamówienie na rezerwację zakwaterowania z minimum 6 tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli student cierpi na jakikolwiek rodzaj alergii, proszony jest o wcześniejsze poinformowanie o tym szkoły. Całość opłaty za zakwaterowanie musi być uiszczona z góry
Należy powiadomić szkołę o dokładnym terminie przybycia do Sydney.

Zmiana terminu
W przypadku zmiany terminu przyjazdu, szkoła musi zostać poinformowana z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie zostanie pobrana opata tygodniowa w wysokości $190
i opata za odebranie z lotniska.

Z A S A D Y I W A R U N K I

Frekwencja - aby spełnić wymogi dotyczące wizy studenckiej, student zobowiązany jest do przynajmniej 80% frekwencji.

Zakwaterowanie - szkoła zapewnia zakwaterowanie w domach rodzin australijskich, ale potwierdzenie zakwaterowania należy zgłosić 6 tygodni wcześniej. Minimalny okres zakwaterowania wynosi 4 tygodnie. Całość opłaty za zakwaterowanie musi być uiszczona z góry.

Opóźniony przyjazd - w przypadku spóźnienia lub rezygnacji należy powiadomić szkołę
z tygodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie szkoła pobiera tygodniową opłatę w wysokości $190 plus opat za odebranie z lotniska w wysokości $90.

Rezygnacja
Szkoła musi zostać poinformowana o rezygnacji co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
W przeciwnym razie zostanie pobrana opata tygodniowa w wysokości $190. Opłaty za rezerwację zakwaterowania i za odebranie z lotniska nie podlegają zwrotowi bez względu na okoliczności.

W A Ż N E I N F O R M A C J E

1) Jeżeli studentowi nie zostanie przyznana wiza, wówczas wszystkie koszty zostaną zwrócone.
Jeżeli Uniworld College nie zostanie poinformowany o odwołaniu kursu na 28 dni przed jego
rozpoczęciem szkoła zatrzymuje 30% opłaty za naukę. Jeżeli później wówczas zatrzymuje 50% od kosztów nauki.

2) Przy rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Uniworld College zatrzymuje 100% wpłaty.

poleć nas znajomemu napisz - prześlemy kalkulację kosztów zobacz oferty szkół w Anglii