Program stypendialny w Australii

 
Turystyka i hotelarstwo funkcjonuje na skomplikowanym i konkurencyjnym rynku globalnym z wciąż wzrastającymi wymaganiami krajowych i międzynarodowych turystów. Wysokiej jakości planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szkolenie personelu są kluczowym wymaganiami utrzymania sukcesu w biznesie. Wysoki poziom edukacji jest również kluczowy dla społeczności, które utrzymują się z turystyki.

Australia stała się krajem znanym z doświadczenia w zrównoważonej turystyce, która ma na uwadze związki między miejscami wypoczynku, zasobami i przedsiębiorstwami. Rząd australijski wspiera to zrównoważone podejście i znacząco zainwestował w edukację w zakresu turystyki i hotelarstwa i stara się go unowocześnić poprzez współpracę w branży. 

Szkoły i uniwersytety , będące członkami THE-ICE, osiągnęły wysokie standardy. Ich programy edukacyjne na kierunkach turystyka i hotelarstwo są indywidualnie oceniane przez międzynarodową komisję ekspertów THE-ICE, by upewnić się, że pokrywają się one ze standardami THE-ICE. Ponieważ nauka jest prowadzona w języku angielskim, zdobyte w ten sposób kwalifikacje są  wysoko cenione na rynku pracy. 

Główne kierunki kształcenia wyższego to między innymi:

 • Eco and nature-based tourism    
 • Hotel, restaurant and hospitality management
 • Leisure management in tourism
 • Sport and event tourism
 • Tourism business management

Główne kierunki kształcenia zawodowego to między innymi:

 • Accommodation services
 • Catering and cafe management
 • Commercial cookery
 • Event management food and beverage management
 • Sales, marketing and operations for tourism
 • Tourism management
 • Wine studies

Australia posiada bogactwo doświadczenia i wiedzy w różnych sferach turystyki i hotelarstwa. Ponad 25% najlepszych stypendystów turystyki z całego świata uczy się w Australii. Wiedzę fachową można podzielić na następujące obszary:

 • Ze względu na miejsce

      - marketing
- ekonomia i polityka
- turystyka międzynarodowa (ze szczególną uwagą na region Azji   Wschodniej i Pacyfiku)
- turystyka regionalna i obszarów wiejskich
- turystyka sportu i rekreacji

 • Ze względu na przedsiębiorczość

      - przedsiębiorczość i małe firmy w turystyce
- zarządzanie klubem i salonem gier (jako specjalizacja w ramach hotelarstwa)
- obsługa, satysfakcja i lojalność klienta
- informacja i systemy komunikacyjne dla turystyki

 • Ze względu na zasoby

      - turystyka ekologiczna
- turystyka dorobku narodowego
- zarządzanie obszarami chronionymi
- turystyka na obszarach niezurbanizowanych, tropikalnych i morskich
- podtrzymywanie ruchu turystycznego

Czołową naukową instytucją badawczą, która wspiera rozwój podróży i turystyki jest the Sustianable Tourism Cooperative Research Centre (SCTRC). To właśnie ona założyła THE-ICE. Posiada ona grupy badawcze skupiające się na kluczowych sferach:

 • inżynieria i architektura
 • nauki przyrodnicze
 • technologia informacyjna i komunikacyjna
 • zarządzane w turystyce
 • kształtowanie turystyki

STCRC rekrutuje dobrze wykształconych absolwentów, zapewnia stypendia, możliwość rozwijania zdolności, szkolenia badawcze oraz szanse na rozwój zawodowy.

Dzięki STCRC, Australia podjęła współpracę z innymi krajami by wspomóc wzrost światowego doświadczenia w zrównoważonej turystyce.

 Głównymi zaletami Australii są:

 • niektóre spośród najlepszych światowych ekologicznych ośrodków wypoczynkowych działające na terenach wymienionych na liście World Heritage
 • sektor gastronomiczny słynący na całym świecie z kuchni fusion zainspirowanej wpływami wielu kultur
 • wysoki poziom zainteresowania wydarzeniami sportowymi, które przyciągają wielu turystów, dzięki czemu Australia stała się światowym liderem, w dziedzinie oceny wydarzeń rozrywkowych
 • szybko wprowadzane nowoczesne technologię (Australia ma jeden z najwyższych odsetków użytkowników Internetu i telefonów komórkowych). Przeznaczono również znaczące środki na innowacji technologiczne i badania w turystyce i hotelarstwie

Australijskie znakomite organizacje przemysłowe i biznesowe to między innymi Tourism Australia, Ecotourism Australia, Voyages Resorts, Qantas, Plazzo Versace, Australian Open (Tennis Australia), Rockpool estaurant oraz Wotif.com.

 

Przemysł turystyczny i hotelarski oferuje dynamiczną i pasjonującą ścieżkę kariery. Kwalifikacje udzielone przez the International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) dają duże korzyści jeśli chodzi o rozwój profesjonalny w tej dziedzinie. Instytucje edukacyjne, które są członkami THE-ICE mają wysoki poziom doświadczenia w edukacji w zakresie turystyki i hotelarstwa oraz zatrudniają wielu wykwalifikowanych lektorów z dużym doświadczeniem w branży. Programy edukacyjne członków THE-ICE zostały oszacowane by sprostać standardom jakości. To zapewnia wysoką jakość programu.  

Razem, ponad 100 różnych programów oferuje szkolenia zawodowe bądź wyższe. Programy dyplomowe mogą prowadzić do wyższych stopni. W programie studiów licencjackich może być zawarta praktyka zawodowa. Tytuł magistra może być uzyskany podczas jednego roku. Tytuł badawczy może być zdobyty w różnych dziedzinach. Kurs często łączy wiedzę praktyczną z teoretyczna i ma formę wykładów, seminariów, doświadczeń indywidualnych i prac domowych. Podczas kursu student ma okazję pracować z ludźmi z innych kultur, uczestniczyć dyskusjach i przygotowywać prezentacje by rozszerzyć naukę.  

Studenci z różnych krajów mogą zyskać na mieszkaniu w Australii i na studiach w języku angielskim. Zdolność posługiwania się językiem angielskim jest zaletą w turystyce i hotelarstwie i może być z łatwością ćwiczony w Australii. Wielokulturowość i spokojne otoczenie sprawiają, że Australia jest znakomitym miejscem do podjęcia studiów i zdobycia doświadczenia w jej wspaniale rozwiniętym przemyśle turystycznym. Jest wiele możliwości do zdobycia doświadczenia zawodowego. Niektóre programy edukacyjne zawierają staż zawodowy. Można również znaleźć pracę w niepełnym wymiarze godzin w światowej sławy hotelach, biurach turystycznych, parkach tematycznych i organizacjach turystycznych. Zapraszamy na www.the-ice.org po szczegółowe informacje.  

Za pośrednictwem Szkoły Języków Obcych LEXIS można uzyskać miejsce w następujących placówkach w Australii: 

Uniwersytet Karola Darwina 

Uniwersytet Karola Darwina jest nową, wielosektorową instytucją łączącą szkolnictwo wyższe i zawodowe. Jego centrum na Terytorium Północnym znajduje się w wielokulturowym, tropikalnym, stosunkowo małym miasteczku Darwin przesiąkniętym kulturą aborygeńską, w pobliżu nieskażonych terenów i cudów natury takich jak Uluru Kata-Tjuta National Park.  

Program turystyki i hotelarstwa na Uniwersytecie Karola Darwina zapewnia elastyczną ścieżkę edukacji, począwszy od szkoleń zawodowych z możliwością uzyskania certyfikatu lub dyplomu z zakresu turystyki i hotelarstwa (zawierający gastronomię), dyplomu z „event management”, do ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym na poziomie licencjata oraz magistra z kierowania przedsiębiorstwem ze specjalistycznym kierunkiem turystyki i hotelarstwa. Programy na Uniwersytecie Karola Darwina zapewniają praktyczne szkolenia z zakresu turystyki ze zwróceniem uwagi na trenowanie turystyki lokalnej i regionalnej. 

Uniwersytet Griffith  

Uniwersytet Griffith ma pięć campusów w południowo-wschodnim Queensland zlokalizowanych wokół Brisbane i Złotego Wybrzeża, gdzie branża turystyczna odgrywa znacząca rolę, a składa się z hoteli, parków tematycznych i przedsiębiorstw turystyki rekreacyjnej. Uniwersytet Griffith ściśle współpracuje z tymi przedsiębiorstwami. Praktyczne zagadnienia studenci mogą ćwiczyć pracując w należącej do Uniwersytetu, w pełni funkcjonalnej restauracji na campusie na Złotym Wybrzeżu. 

Programy na Uniwersytecie Karola Darwina licencjackie i magisterskie biznesu skupiają się na zarządzaniu biznesem w hotelach, turystyce i hotelarstwie. Dodatkowe programy oferują międzynarodowe kwalifikacje w tych dyscyplinach poprzez podwójny stopień licencjata, specjalizację na poziomie magistra, jak również certyfikat absolwenta. Ponadto, podwójny stopień licencjata  na kierunku zarządzanie hotelami jest połączony z licencjatem nauk humanistycznych w języku japońskim. Na poziomie magistra i certyfikatu absolwenta jest dostępna specjalizacja z ”event management”. 

Uniwersytet Griffith oferuje wiele programów badawczych dla doktorantów i jest siedzibą Sustianable Tourism Cooperative Research Centre. Doświadczenie akademickie powiązane jest z wieloma sferami turystyki, zarządzania hotelami i hotelarstwem. 

Instytut Northern Sydney 

Instytut Northern Sydney – oferuje szeroki zakres możliwości nauczania praktycznego w czterech placówkach kształcenia zawodowego, mieszczących się w okolicach Sydney, największego i najbardziej komercyjnego miasta w Australii. Miasto chlubi się słynnymi obiektami takimi jak Sydney Opera House czy Sydney Harbour Bridge. Sydney jest głównym australijskim centrum turystycznym z wysoko rozwiniętym przemysłem turystycznym i hotelarskim. 

Programy szkoleniowe Instytutu Northern Sydney są zróżnicowane tematycznie od certyfikatów z zakresu commercial and Asian cookery, czy nadzór nad hotelarstwem, do dyplomów z programów zarządzana w „event management”, hotelarstwie, turystyce i prowadzeniu hoteli międzynarodowych. Dyplom dla zaawansowanych jest również proponowany z zakresu zarządzania turystyką. Powyższe programy zapewniają ścieżkę do kształcenia wyższego. 

Baza treningowa to w pełni funkcjonalny czterogwiazdkowy hotel, z możliwością organizowania konferencji i bankietów, trzynaście kuchni, dwie piekarnie, trzy restauracje i kawiarnię. Sydney Coffee Academy Instytutu Northern Sydney oferują najnowocześniejsze szkolenia dotyczące pracy w kawiarni, podczas gdy szkolenia w kuchni azjatyckiej odbywają się w kuchni wyposażonej  w specjalistyczne piece, ruszt, barbecue, grill, garnki do gotowania ryżu i chłodnię. 

Uniwersytet Murdoch  

Uniwersytet Murdoch mieści się w Perth, w zachodniej Australii, w spokojnym, przyjaznym mieście oferującym dostęp do wielu niesamowitych środowisk naturalnych. Dlatego też programy Uniwersytetu Murdoch kładą nacisk na turystykę zrównoważoną, podczas gdy specjalizuje się w kursach składających się z kilku dyscyplin, które są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb badawczych i planów kariery studentów. 

Programy poziomu licencjata na Uniwersytecie Murdoch koncentrują się na zarządzaniu turystyką ze zwróceniem szczególnej uwagi na politykę i planowanie rozwoju turystyki zrównoważonej, lub aspekty komercyjne zarządzania turystyką i hotelarstwem. W ofercie znajdują się również dostosowane do potrzeb indywidualnych podyplomowe programy badawcze.

Uniwersytet Southern Cross

Campusy Uniwersytetu Southern Cross są usytuowane wokół pięknego regionu północnej Nowej Południowej Walii, w pobliżu Złotego Wybrzeża, zatoki Byrona i portu Coffs. Uniwersytet Southern Cross posiada również szkołę hotelarską w hotelu Intercontinental w Sydney.

Uniwersytet Southern Cross oferuje specjalistyczne stopnie licencjata na kierunkach turystyki lokalnej, środowiskowej i sportu, z kolei stopnie licencjata na kierunkach biznesowych są proponowane na kierunkach zarządzania turystyką, hotelarstwie i zarządzania kurortami, lub ‘convention management’ i ‘event management’. Podwójne stopnie łączą turystykę ze studiami lokalnymi, jak również turystykę z naukami stosowanymi. Specjalistyczne stopnie magistra są dostępne w ‘convention’ i ‘event management’, turystyce i hotelarstwie, jak również dodatkowe specjalizacje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na międzynarodowość i zarządzanie. W tej placówce można również zdobyć tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem w turystyce i hotelarstwie.

Studia doktoranckie są również dostępne w wielu spośród powyższych dziedzin, wspierane przez nauczycieli akademickich z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Uniwersytet Queensland

Uniwersytet Queensland jest jednym z głównych australijskich ośrodków naukowych i badawczych, z campusami usytuowanymi w Brisbane i jego okolicach. Jako stolica podzwrotnikowego Queensland, Brisbane, jest międzynarodową ‘bramą’ do niektórych miejsc turystycznych wymienionych na liście Światowego Dziedzictwa, takich jak las deszczowy Daintree i Wielka Rafa Koralowa.

Jako dodatek do stopnia licencjata z zarządzania hotelami międzynarodowymi i turystyką, studenci Uniwersytetu Queensland na kierunkach biznesowych mogą skupić program ich studiów na zarządzaniu sportem i rekreacją , event management, zarządzaniu hotelarstwem czy kierowaniem turystyką i podróżami. Na poziomie magisterskim i doktoranckim, programy studiów kładą szczególny nacisk na międzynarodowość. Obecnie stopnie magistra jest jedynym tytułem w Australii uwierzytelnionym przez Światową Organizację Turystyki.

Odzwierciedlając badawczą naturę Uniwersytetu Queensland, programy magisterskie i doktoranckie są dostępne w różnorodnych dziedzinach, takich jak ‘tourism destination planning’ oraz ‘event policy and planning’.

Uniwersytet Canberra

Uniwersytet Canberra, mieszczący się w sercu australijskiej stolicy, oferuje jedyne w swoim rodzaju środowisko studiów w politycznych i kulturalnych. Wiele istotnych dla kraju obiektów mieści się w stolicy, między innymi Parliament House, The National Museum of Australia, The National Science and Technology Museum, the Australian Institute of Sport and the National Gallery of Australia. Ponadto niektóre z najistotniejszych dla kraju źródeł do badań znajduje się Australijskiej Bibliotece Narodowej w Sceensound oraz w australijskim Archiwum Narodowym.

Programy licencjackie na Uniwersytecie Canberra na kierunkach zarządzania turystyką są skonstruowane w taki sposób, by dostarczyć wysokiej klasy zrozumienie turystyki, zagadnienia z zakresu rozwoju turystyki, turystyki kulturalnej i dorobku narodowego, turystyki krajów leżących nad Oceanem Spokojnym, event management i visitor service management. Podwójne stopnie licencjackie łącza Zarządzanie Turystyką z Zarządzaniem Sportem lub Handlem, lub ze studiami międzynarodowymi. Stopnie magisterskie i doktoranckie są dostosowane do indywidualnych potrzeb. Uniwersytet Canberra ma również specjalistyczne doświadczenie akademickie w rozwoju turystyki niszowej włącznie z  turystyką sporu i rekreacji oraz turystyką edukacyjną. 

Uniwersytet Wiktorii

Uniwersytet Wiktorii znajduje się 6 km od kosmopolitycznego, wielokulturowego Melbourne, gdzie odbywa się wiele wydarzeń takich jak Australian Grand Prix, the Australian Open Tennis oraz międzynarodowe festiwale kulturalne. 

Jako największy australijski ośrodek kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji, Uniwersytet Wiktorii oferuje możliwość zdobycia różnorodnych kwalifikacji. Jeśli chodzi o szkolenia zawodowe, programy zapewniają nieprzerwane ścieżki od poziomu certyfikatów i dyplomów do szkolnictwa wyższego. Programy zawodowe obejmują wiele aspektów turystyki i hotelarstwa, zapewniając praktyczną wiedzę. Programy licencjata z biznesu skupiają się na zarządzaniu przedsiębiorstwem w turystyce i hotelarstwie, zarządzaniu wydarzeniami i zasobami ludzkimi. Magisterskie programy biznesowe są oferowane w turystyce, hotelarstwie, turystyce sportu, event management i edukacji turystycznej i hotelarskiej. 

Rozwój turystyki i hotelarstwa oraz wydarzenia są kluczowymi punktami programów badawczych na Uniwersytecie Wiktorii, a personel ma specjalistyczną wiedzę odnośnie rozwoju i stosowania ekonomicznej oceny wydarzeń rozrywkowych.

 Powrót do opisu programu stypendialnego               System nauki w Australii