Work and Trael USA 2016Work & Travel USA

WORK & TRAVEL USA 2018

Work & Travel USA 2016

 

Work & Travel USA

Program Work & Travel z wizą J-1

FAQ

Obowiązki uczestników programu Work & Travel

Ubieganie się o Numer Ubezpieczenia Społecznego Work & Travel

Ubezpieczenie zdrowotne Work & Travel

Podróżowanie poza granicami USA Work & Travel

Obserwowanie swojej wizy J-1 Okres karencji Work & Travel

Program Work & Travel z wizą J-2

Możliwość wyjazdu z małżonkiem lub dziećmi wiza J-2 Work & Travel

Przedłużenie ważności wizy J-2 Work & Travel

 

WORK & TRAVEL USA

Work and Travel USA to program skierowany do studentów uniwersytetów, szkół wyższych i szkół policealnych z dobrą znajomością języka angielskiego. Summer Work and Travel umożliwia podjęcie płatnej pracy i pobyt w USA trwający max. 4 miesiące. LEXIS wraz ze swoim amerykańskim partnerem CICD zorganizuje Ci wyjazd, pracę i zakwaterowanie w USA. Znajdziemy Ci dobrego i solidnego pracodawcę, zaaranżujemy podróż i zadbamy abyś czuł się bezpieczny podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Nie zwlekaj z rezerwacją miejsca!

Work & Travel USA

PROGRAM WORK & TRAVEL Z WIZĄ J-1

Program Work & Travel z wizą J-1

Co roku CICD zapewnia tysiącom studentów szansę, dzięki której z powodzeniem będą pracować i podróżować w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki Programowi Work & Travel: zwiedzisz USA, poprawisz swoją znajomość języka angielskiego, nawiążesz nowe znajomości, podzielisz się swoja kulturą, zyskasz doświadczenie zawodowe, zarobisz pieniądze jednocześnie podróżując. Kiedy już skończysz swój program, uzyskasz 30 dni wolnego, by podróżować i odkrywać zakątki Stanów Zjednoczonych.

Program Work & Travel  USA przekona Cię, że praca i podróże mogą być przyjemnym i wartościowym doświadczeniem życiowym. Czekamy na Ciebie z niecierpliwością, abyś rozpoczął swoją przygodę w Stanach Zjednoczonych.

Partnerzy (LEXIS i CICD) Twojego wyjazdu na Work & Travel zadbają abyś:

właściwie przygotował wymagane dokumenty dla władz amerykańskich

uzyskał od Partnerów pomoc dot. znalezienia pracodawcy i miejsca zakwaterowania

miał umówione spotkanie z konsulem w sprawie otrzymania wizy J1 - otrzymasz od nas wskazówki dot. aplikowania o wizę.

miał skoordynowany wyjazd z wymaganym przez władze amerykańskie ubezpieczeniem

czuł się bezpiecznie - zapewniamy monitoring i wsparcie podczas programu od momentu rozpoczęcia do jego zakończenia - 24-godzinny telefon alarmowy i pomoc CICD będą do Twojej dyspozycji.

Cel letniego programu Work & Travel

Program Work & Travel umożliwia uczestnikom pracować i podróżować maksymalnie do czterech miesięcy podczas akademickich wakacji. Program zapewnia studentom z zagranicznych uczelni szansę poznania amerykańskiej kultury i życia codziennego poprzez pracę i podróże. Studenci czerpią korzyści kulturowe, osobiste i zawodowe, które zazwyczaj zdobywa się dzięki programowi Summer Work and Travel (SWT). Program SWT został stworzony, by wzbogacić doświadczenie zawodowe zarówno studentów jak i pracodawców.

Zakwaterowanie

Uczestnicy programu mają dwie możliwości zakwaterowania: samodzielną lub zagwarantowaną przez pracodawców. Miejsce zamieszkania/zakwaterowania w przypadku samodzielnego wyboru lub przy pomocy agencji zostanie zweryfikowane przez CICD. Uczestnicy zagwarantowanego zamieszkania korzystają z miejsc zatwierdzonych i sprawdzonych przez CICD.

Wymagania

1. Uczestnicy programu muszą pracować przez okres, który wyznaczyła im firma.

2. Uczestnicy programu muszą posiadać zgodę zarówno firmy jak i CICD na podróżowanie nie kolidujące z pracą, podróżowanie poza Stany Zjednoczone musi być zatwierdzone przez CICD i nie jest zalecane.

3. Jeśli uczestnik programu rozważa zmianę pracodawcy, zamiana ta musi być uprzednio skonsultowana i zatwierdzona przez CICD. Uczestnicy programu mogą podjąć drugą pracę, ale nie może to kolidować z zobowiązaniami wobec głównego pracodawcy.

4. Uczestnicy programu muszą wykonywać prace na czas, wywiązywać się z powierzonych obowiązków, nosić stosowny ubiór, prawidłowo się zachowywać, wnieść swój własny wkład, który przyczyniłby się do rozwoju firmy.

5. Wszyscy uczestnicy programu i pracodawcy muszą skontaktować się w CICD, by podstemplować wizę J-1 najszybciej jak to możliwe, tuż po przybyciu do Stanów Zjednoczonych.

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat programu Work & Travel USA - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Jeśli nie uda Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Na czym polega program J-1 Work & Travel USA?

Program Work & Travel USA zapewnia zagranicznym uczniom, którzy ukończyli szkołę średnią, możliwość pracy i podróżowania po Stanach Zjednoczonych podczas ich wakacji.

Jak długo trwa program Work & Travel USA?

Program Work & Travel USA trwa maksymalnie do czterech miesięcy. Uczestnicy nie mogą podjąć pracy w innym okresie niż ten wskazany w DS-2019 (dokument wystawiany każdemu uczestnikowi programu Work & Travel USA, na podstawie wizy J-1). Wydłużenie okresu pracy nie jest możliwe poza 4-miesięcznym maksymalnym czasem trwania programu.

Czy jest możliwość pracy lub przeniesienia do innej firmy?

Nie. Pracę można podjąć jedynie w firmie, która została zweryfikowana przez CICD (Center for International Career Development – Centrum Rozwoju Kariery Międzynarodowej) i otrzymała zezwolenie na zatrudnienie uczestników programu. Nie ma możliwości przeniesienia się lub rozpoczęcia pracy w nowej firmie bez zgody CICD (jest to również zależne od regulacji prawnych Departamentu Stanu).

Kto i kiedy może wziąć udział w Programie Work & Travel USA?

Studenci, którzy uczą się w trybie stacjonarnym oraz uczniowie szkół policealnych (w przypadku dwuletniego programu nauki uczeń powinien ukończyć pierwszy rok) mogą uczestniczyć w programie tylko podczas przerwy letniej. W innym okresie niż przerwa wakacyjna, uczestnictwo w programie nie jest możliwe.

Czy istnieją jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o zatrudnienie?

Tak. Poniżej znajduje się lista niedozwolonych typów zatrudnienia: Uczestnicy nie mogą być zatrudnieni jako pomoce domowe w amerykańskich domach (opiekuni, kierowcy, ogrodnicy itp.), na stanowiskach wymagających wkładu własnego, w celu zapewnienia sobie towarów na sprzedaż obwoźną, każdy rodzaj pracy, który wymaga opieki nad pacjentami, świadczenia usług fizycznych lub manipulowania klientami, prowadzenia samochodów, prace, które całkowicie izolują uczniów od amerykańskich współpracowników. Prace te zostały umieszczone na liście prac niedozwolonych, ze względu na to, że nie są one pracami sezonowymi lub nie spełniają one odpowiednich wymogów kulturowych, etc.

Na jakiej zasadzie organizacja sponsorująca CICD przyjmuje uczestników do programu Work & Travel USA?

CICD współpracuje z międzynarodową siecią organizacji partnerskich. W Polsce takim partnerem dla CICD jest LEXIS. W LEXIS na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi uczestnikami programu określane są ich kompetencje, potrzeby i doświadczenie zawodowe. Spotkanie z przedstawicielem LEXIS ma także na celu kontrolę spełnienia poniższych kryteriów.

Status ucznia/studenta

Uczestnicy programu muszą posiadać status ucznia szkoły policealnej lub studenta, który w dalszym ciągu kontynuuje naukę w akredytowanej instytucji edukacyjnej (np. uniwersytet). Uczestnicy programu muszą być zarejestrowani jako uczniowie/ studenci, obciążeni pełnym wymiarem godzinowym w semestrze bezpośrednio poprzedzającym lato, w którym chcą wziąć udział w programie Work & Travel USA.

Biegły język angielski

Potencjalni uczestnicy wymiany muszą znać biegle język angielski, by zostać zakwalifikowanymi do programu Work & Travel USA.

Jakie informacje powinni posiadać uczestnicy przed wyjazdem do USA?

Przed wyjazdem do USA, wstępnie zakwalifikowani uczestnicy programu Work & Travel, otrzymują od organizatorów informacje / dokumenty takie jak:

- Oferta pracy/weryfikacja zatrudnienia (nazwa firmy, lokalizacja, informacje kontaktowe pracodawcy)

- Wszystkie dokumenty i umowy związane z akceptacją płatnego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych

- Informacje dotyczące pracodawcy i kultury regionu

- Podręcznik uczestnika programu

- Informacje dotyczące ubezpieczenia i opieki zdrowotnej

- Kontaktowa karta uczestnika

- Broszura powitalna (zawierająca cele Programu oraz określająca wymogi)

- Formularz DS.- 2019 konieczny przy ubieganiu się o wizę J1, stanowiący (wraz z wizą) podstawę do przekroczenia granicy i zatrudnienia w USA

- Opłaty na rzecz sponsora

- Inne koszty związane z wymianą, które może ponieść uczestnik (np. utrzymanie, transport etc.) podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych

- Inne informacje, które pomogą przygotować się uczestnikom wymiany do pobytu w Stanach Zjednoczonych

Jakie informacje są przekazywane na sesji zapoznawczej?

Sesja zapoznawcza dla uczestników wymiany powinna obejmować, ale nie jest ograniczona do, informacji na temat:

- Życia i zwyczajów w Stanach Zjednoczonych

- Lokalnych zasobów społecznych (np. środki transportu, centra medyczne, szkoły, biblioteki, ośrodki wypoczynkowe i banki)

- Dostępna opieka medyczna w nagłych przypadkach i pokrycie ubezpieczeniowe

- Opis programu, w którym uczestniczy biorą udział

- Przepisy, których uczestnicy muszą przestrzegać

- Adres siedziby CICD i numer 24- godzinnego telefonu alarmowego

- Adres i numer telefonu do biura Programu Work & Travel USA, Departamentu Stanu, oraz kopię broszury Programu Work& Travel USA, omawiającą przepisy istotne dla uczestników wymiany

Czy mogę pracować dłużej niż do dnia zakończenia programu, jeżeli przyjechałem do Stanów Zjednoczonych po dacie rozpoczęcia widniejącej na formularzu DS.-2019?

Nie. CICD może wprowadzać korekty daty rozpoczęcia i/lub zakończenia pobytu w Stanach Zjednoczonych na formularzu DS.-2019. W formularzu musi być zawarta rzeczywista data przyjazdu (np. można przesunąć przyjazd i powrót na dwa dni wcześniej lub jeden dzień później) tylko wtedy, gdy obie te daty odpowiadają oficjalnemu terminowi przerwy letniej na uczelni w kraju uczestnika, i tylko wtedy, kiedy łączny czas pobytu nie jest dłuższy niż 4 miesiące ogółem. Niektóre kraje wymagają od uczniów wcześniejszego powrotu do kraju i szkoły - tj. w ściśle w określonym terminie. Nie zastosowanie się do tego terminu może spowodować utracenie statusu studenta programu i/albo brak możliwości powrotu do USA jako turysta, przyjazdu na innego rodzaju wizie lub wizie studenckiej. Sprawdź czy daty powrotu do kraju są dla ciebie właściwe.

Czym jest 30-dniowy okres karencji?

Służby imigracyjne USA (USCIS) zapewniają uczestnikom programu możliwość przedłużenia pobytu o 30 dni w celu podróżowania po kraju, jednak okres ten obowiązuje bezpośrednio od daty ukończenia programu Work & Travel USA. Okres ten nazywa się okresem karencji. Uczestnicy w okresie karencji mają zgodę na podróżowanie po USA i/lub mogą wykorzystać ten okres na przygotowanie się do opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Okres karencji nie może być wykorzystywany w żaden inny sposób (tj. praca, czy powrót do kraju w celu ponownego przybycia do USA).

Okres karencji nie jest ujęty w dacie rozpoczęcia i zakończenia programu Work & Travel USA, która znajduje się na formularzu DS.-2019.

W okresie karencji nie można wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i powrócić do nich jako uczestnik programu Work & Travel posiadający wizę J-1, ponieważ wiza ta wygasa z datą końcową odnotowaną na formularzu DS.-2019. Z tego powodu zaleca się, by uczestnicy chcący podróżować poza USA (np. do Kanady czy Meksyku) uczynili to, kiedy okres karencji będzie zbliżał się ku końcowi, i tylko wtedy, gdy uczestnicy będą mieli zaplanowane bezpośrednie loty do swojego kraju z lotnisk usytuowanych poza USA (a nie przez USA do kraju).

Czy mogę zostać zakwaterowany z moim znajomym/parterem?

To zależy od firmy zatrudniającej, a także od sytuacji indywidualnej. Zazwyczaj jest to dozwolone, jednakże należy pamiętać, że umowa w programie Work & Travel USA jest zawierana wyłącznie między Tobą a firmą, która Cię zatrudnia.

Co, jeśli moja praca nie będzie mi odpowiadała?

W takim przypadku skontaktuj się z CICD jak najszybciej w celu omówienia sytuacji. Jeżeli CICD wyrazi zgodę, studenci mogą zmienić pracę. Niezastosowanie się do tej zasady grozi natychmiastowym usunięciem z programu Work & Travel USA.

Co się stanie, jeżeli zwolnią mnie z pracy?

W takiej sytuacji skontaktuj się z nami natychmiast! CICD rozpatruje takie sytuacje jako indywidualne przypadki. Nie zgłoszenie zwolnienia, a także innych istotnych zdarzeń, może spowodować wcześniejsze zakończenie programu Work & Travel USA.

Chciałbym podróżować poza teren Stanów Zjednoczonych podczas trwania programu. Czy jest to dozwolone?

Nie możesz podróżować poza USA podczas 30-dniowego okresu karencji. Jednakże, jeżeli planujesz podróże międzynarodowe, nawet jeśli tylko do Meksyku czy Kanady, Twoja wiza J-1 musi być ważna. Poza tym należy podjąć następujące kroki:

1. Zanim zaplanujesz wycieczkę poza granice Stanów Zjednoczonych, musisz uzyskać pisemną zgodę swojego pracodawcy, w przypadku gdy zamierzasz opuścić dni pracy.

2. Sprawdzić w ambasadzie lub konsulacie kraju, który chcesz odwiedzić, czy posiadasz wszystkie dodatkowe wizy, zezwalające na podróż lub wjazd do jakiegokolwiek kraju. Powinny one obejmować wszystkie kraje, w których zatrzymujesz się chociażby na chwilę w celu przesiadki do innego samolotu czy zatankowania.

3. Powiadomić CICD o zamiarze podróży co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

4. Po zatwierdzeniu podróży przez CICD, należy wysłać do CICD formularz DS.-2019 aby uzyskać podpisane "zezwolenie na podróż". CICD odeśle Ci zatwierdzony formularz tak szybko, jak to możliwe. Proponujemy wysłanie dokumentu do CICD przez UPS, FedEx, DHL, ze względu na bezpieczeństwo dokumentów a także szybkość z jaką dostarczają przesyłki. Musisz wysłać formularz DS.-2019 wraz z kopertą z Twoim adresem i opłaconą kopertą na wysyłkę w UPS, FedEX albo DHL. W przeciwnym razie odeślemy Ci dokumenty tradycyjną pocztą.

5. Podczas swojej podróży miej zawsze przy sobie swój formularz DS.-2019 w bezpiecznym miejscu i nie zgub go podczas podróży poza granice USA. Wyrobienie duplikatu formularza jest bardzo kosztowne i jeżeli go zgubisz, możesz nie otrzymać zgody na ponowny wstęp na teren USA.

Czy mogę być zatrudniony w innej firmie?

Zazwyczaj tak, ale musisz najpierw uzyskać zgodę od CICD. Słabe wyniki w aktualnej pracy, niewłaściwe zachowanie i nastawienie będą miały wpływ na to, jaką kolejną pracę otrzymasz w programie Work & Travel.

Jakie wynagrodzenie i dodatki otrzymują uczestnicy programu?

CICD zapewnia uczestnikom programu wynagrodzenie i odpowiednie świadczenia, adekwatne do wykonywanej pracy. Pracodawcy są zobowiązani do uczciwego wynagradzania uczestników programu za ich pracę, tj. „wynagradzają ich współmiernie do ich amerykańskich odpowiedników”. CICD poinformuje uczestników programu o wymaganiach i płacy minimalnej.

Czy uczestnicy programu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne?

Tak. Wszyscy uczestnicy oraz członkowie ich rodzin (np. odwiedzający uczestnika programu) mają obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego, które spełnia lub przekracza wymogi Departamentu Stanu USA w czasie trwania programu i pobytu w USA. Do wzięcia udziału w programie niezbędne jest ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

**Ubezpieczenie powinno spełniać następujące wymogi:

1. Świadczenia medyczne o równowartości co najmniej 50.000 dolarów w razie wypadku lub choroby

2. Repatriacja w wysokości 7500 dolarów

3. Wydatki związane z transportem medycznym do swojego kraju w wysokości 10.000 dolarów

4. Kwota podlegająca potrąceniu nie może przekroczyć 500 dolarów w razie wypadku lub choroby

Ubezpieczenie, które spełnia powyższe wymogi musi spełniać również normy określone w przepisach programu Work & Travel USA.

Uczestnik programu i/ lub towarzyszący mu małżonek, a także osoby pozostające na jego utrzymaniu (np. dzieci), którzy świadomie nie posiadają ubezpieczenia, lub którzy dostarczają fałszywe dokumenty sponsorowi (podczas udziału w programie), uznaje się za osoby naruszające regulamin. Takie naruszenie zasad skutkuje natychmiastowym przerwaniem programu danego uczestnika. Program zostaje przerwany uczestnikowi jeżeli towarzyszący mu małżonek nie posiada ubezpieczenia. Zakończenie programu skutkuje wcześniejszym opuszczeniem USA i potencjalnymi konsekwencjami imigracji.

Czy ktoś nadzoruje program?

Tak, CiCD będzie się z Tobą kontaktować co najmniej raz w miesiącu, by sprawdzić jak sobie radzisz. Jeżeli mimo wielokrotnych prób, nie będzie w stanie się z Tobą skontaktować, będziemy zmuszeni do wcześniejszego zakończenia Twojego programu. CICD musi dopilnować by Twoje działania były zgodne z normami kulturowymi i celami programu. CICD zadba o Ciebie, monitorowane będą Twoje postępy w pracy. Dbamy o dobrobyt naszych uczestników i o to, aby adresy i numery telefoniczne uczestników programu Work & Travel zawsze były aktualne.

Ponadto zapewniamy uczestnikom programu 24-godzinną pomoc w nagłych przypadkach - możesz liczyć na pomoc przedstawiciela CICD.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU WORK & TRAVEL

Zapewnianie CICD aktualnych danych osobowych i informacji o firmie

Zaraz po przybyciu do USA odwiedź stronę CICD w celu podania aktualnego adresu zamieszkania w Stanach, numeru telefonu oraz adresu email. Rejestracja pozwoli nam zweryfikować twoją wizę J-1. Jest to  konieczne do uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security).

Wszyscy uczestnicy programu muszą podać swój aktualny adres email, który będą sprawdzać co najmniej raz w tygodniu w celu kontaktu z CICD oraz w celu uzyskiwania niezbędnych informacji. Uczestnikami programu nie mogą być studenci nieposiadający aktualnego adresu email.

Prosimy dbać o to, by wasze dane kontaktowe były zawsze aktualne. Jako wasi sponsorzy chcemy przekazać tobie i firmie, w której jesteś zatrudniony, wszystkie ważne informacje. Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych twojego przełożonego, prosimy o niezwłoczne przesłanie aktualnych danych do CICD.

Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że CICD posiada Twój aktualny adres, numer telefonu i email. Departament Stanu i CICD traktują to bardzo poważnie: brak aktualnych danych kontaktowych może doprowadzić do wcześniejszego zakończenia programu i anulowania wizy. Mogą również zostać na Ciebie nałożone sankcje przez Służby Obywatelskie i Imigracyjne Stanów Zjednoczonych i/oraz Departament Stanu.

Poinformuj nas o zamiarze zmiany swojego programu Work & Travel

Musisz poinformować CICD i otrzymać zgodę od CICD, zanim dokonasz jakiejkolwiek zmiany w swoim programie, tj.: zmiana pracy, znalezienie drugiej pracy lub przeprowadzki. Niepoinformowanie CICD o zamiarze wprowadzenia zmian w programie jest naruszeniem zasad programu i może prowadzić do wcześniejszego zakończenia programu.

Należy informować CICD o każdym, nawet potencjalnym problemie

Niezwłocznie należy poinformować CICD jeżeli pojawią się (Ciebie dotyczące) jakiekolwiek problemy w firmie, w której jesteś zatrudniony. CICD działa jako łącznik między Tobą a firmą Ciebie zatrudniającą. Jeżeli poinformujesz CICD wystarczająco wcześnie, będzie możliwość rozwiązania prawie każdego problemu i i wyjaśnieni nieporozumienia, zanim będzie na to za późno.

Utrzymanie Statusu Uczestnika Programu

Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie, jeżeli pojawi się którykolwiek z poniższych powodów:

· Nie możesz rozpocząć programu Work & Travel w wyznaczonym terminie.

· Jeżeli zamierzasz opuścić lub zakończyć program przed wyznaczonym terminem.

· Jeżeli zamierzasz kontynuować swoją pracę w innej firmie lub w innym oddziale firmy.

· Jeżeli jesteś na okresie wypowiedzenia w firmie, w której jesteś zatrudniony lub istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że firma planuje zakończyć współpracę z Tobą.

· Jeżeli masz jakiekolwiek problem z prawem (np. zostałeś złapany na kradzieży sklepowej etc.)

· Jeżeli doświadczyłeś poważnego urazu lub choroby.

· Jeżeli ktoś Ci grozi lub nie czujesz się bezpiecznie.

· Jeżeli nie dogadujesz się ze swoim przełożonym w pracy.

· Jeżeli masz problemy z zakwaterowaniem.

UBIEGANIE SIĘ O NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w programie WORK & TRAVEL Social Security Number

Jako uczestnik programu wizowego J-1 Work & Travel będziesz potrzebował Numeru Ubezpieczenia Społecznego (SSN). W tym celu należy zwrócić się do Social Security Administration położonego najbliżej Twojego miejsca zatrudnienia. Będziesz musiał zgłosić się do najbliższego Biura Ubezpieczeń Społecznych w twojej okolicy. Prosimy wziąć pod uwagę, że przyznanie SSN może potrwać od czterech do sześciu tygodni, ale podczas oczekiwania masz prawo do wykonywania swojej pracy. Najlepiej jest ubiegać się o przyznanie numeru ubezpieczeniowego od razu po przyjeździe do USA. Aby ubiegać się o SSN, należy:

Zweryfikuj swoją wizę online z CICD najszybciej jak to możliwe po przyjeździe do USA.

Ubieganie się o Numer Ubezpieczenia Społecznego: po upływie tygodnia od weryfikacji swojej wizy online z CICD, złóż wniosek o przyznanie Ci Numeru Ubezpieczenia Społecznego w biurze Ubezpieczeń Społecznych USA Więcej informaji . W celu zlokalizowania najbliższego biura prosimy odwiedzić https://secure.ssa.gov/locator.

Wymagane dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty do biura Ubezpieczeń Społecznych w celu przyspieszenia procesu aplikacji :

· Paszport

· Wizę J-1 Work & Travel (znajdującą się w twoim paszporcie)

· Formularz DS-2019

· Formularz I-94 - Jest to druk, który otrzymasz w samolocie. Wpisujesz do niego: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu, numer lotu którym przyleciałeś do USA oraz dokładny adres miejsca, w którym będziesz przebywać w czasie pobytu w USA. Formularz składa się z 2 części. Jedna z nich zostanie Ci zabrana przy przekraczaniu granicy z USA (na lotnisku). Pamiętaj aby oddać drugą część formularza I-94 przy wylocie z USA. Jeśli tego nie zrobisz, to w systemie Urzędu Emigracyjnego nie będziesz odnotowany jako osoba, która opuściła USA. Zatem możesz zostać potraktowany jako ktoś kto samowolnie przedłużył swój pobyt w USA. Kolejny przyjazd do USA może być utrudniony lub niemożliwy.

· Arkusz kwalifikujący do Ubezpieczenia Społecznego (znajdziesz go w liście wysłanym przez CICD jako część podręcznika orientacyjnego)

· Adres email (prywatny lub firmowy), na który zostanie wysłana karta ubezpieczenia społecznego. Prosimy wziąć pod uwagę, że proces ten może potrwać miesiąc.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego może potrwać nawet kilka tygodni. Biuro Social Security Administration będzie w stanie podać przybliżony czas oczekiwania. Specjaliści będą w stanie powiedzieć wam, kiedy SSN zostanie wam przyznamy.

W razie pytań lub problemów skontaktuj się z CICD.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WORK & TRAVEL

Chcemy, żebyś cieszył się zdrowiem w trakcie trwania programu. W tym celu niezbędne jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ubezpieczania zdrowotnego - kto za nie odpowiada, jak z niego korzystać i jaki ma ono wpływ na twoje życie.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami ubezpieczenia przed rozpoczęciem programu.

Jeśli zakupili Państwo ubezpieczenie zdrowotne poprzez CICD, to pokryciem kosztów poniesionych w jego ramach zajmuje się Global Secutive. Więcej szczegółów dotyczących pokrycia kosztów usług medycznych, dopłat, instrukcje składania oświadczeń medycznych, czy też lokalizację najbliższego punktu medycznego znajdą Państwo na stronie internetowej Global Secutive http://www.esecutive.com/about/clients.

Prosimy mieć na uwadze to, że pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego przez Global Secutive jest możliwe tylko w czasie trwania programu. Jeśli planują Państwo zostać na terenie USA w czasie 30-dniowego okresu karencji po wykonaniu zleconej pracy, to muszą Państwo zakupić ubezpieczenie zdrowotne na ten okres. Proszę skontaktować się koordynatorem CICD w celu przedłużenia czasu trwania ubezpieczenia na okres karencji.

W przypadku zagrożenia życia zadzwoń niezwłocznie z dowolnego telefonu pod numer 911 w celu otrzymania pomocy.

PODRÓŻOWANIE POZA GRANICAMI USA WORK & TRAVEL

Aby podróżować poza granicami USA podczas trwania wakacyjnego programu Work and Travel należy uprzednio otrzymać zezwolenie na wycieczkę od kierownika z pracy, a następnie pisemną zgodę na podróżowanie od odpowiedzialnego urzędnika z CICD na formularzu DS-2019. Podpisany formularz DS-2019 będzie niezbędny, aby wrócić do USA korzystając z posiadanej wizy J-1.

Krok po kroku

Proszę skontaktować się z nami przynajmniej na dwa tygodnie przed zaplanowaną podróżą. Należy przesłać wymienione niżej dokumenty koordynatorowi z CICD przesyłką ekspresową (UPS, FedEX lub DHL) aby mieć pewność, że dotrą nienaruszone:

· Oryginał formularza DS-2019

· Zwięzły list zawierający datę podróży, jej cel i powód

· Opłaconą z góry i zaadresowaną kopertę zwrotną

CICD niezwłocznie rozpatrzy Państwa podanie i prześle z powrotem podpisany formularz DS-2019.

Należy pamiętać: Podczas trwania okresu karencji zabronione jest opuszczanie, a następnie wracanie do USA ponieważ Państwa wiza wygasa z datą końca trwania programu zawartą w formularzu DS-2019 i nie będą Państwo wpuszczeni z powrotem. Proszę dokładnie planować podróże w czasie trwania okresu karencji.

Ważna informacja odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego podczas podróży międzynarodowych: Przed jakąkolwiek podróżą proszę skontaktować się z firmą ubezpieczeniową zapewniającą pokrycie kosztów usług medycznych podczas wakacyjnego programu Work and Travel, aby potwierdzić, czy pokrycie kosztów w ramach ubezpieczenia przysługuje w kraju do, którego planują Państwo się udać.

W niektórych przypadkach firmy ubezpieczeniowe nie zapewnią pokrycia kosztów usług medycznych w Państwa rodzinnym kraju lub w niektórych częściach świata.

OBSERWOWANIE SWOJEJ WIZY J-1 OKRES KARENCJI WORK & TRAVEL

Po zakończeniu wakacyjnego programu Work and Travel będą Państwo mieli maksymalnie 30 dni poczynając od ostatniego dnia trwania programu (tak, jak jest zawarte w formularzu DS-2019) na poruszanie się w granicach USA oraz opuszczenie kraju. Jeśli zmienili Państwo daty trwania programu po uzgodnieniu z CICD to 30-dniowy okres na opuszczenie USA będzie liczony według nowej daty zakończenia programu.

USCIS (Urząd Emigracyjny) zezwala na ten dodatkowy czas pobytu, abyście mogli Państwo załatwić swoje sprawy i przygotować się do podróży powrotnej do swojego kraju. Podczas tego 30-dniowego okresu nie mogą Państwo podejmować pracy.

Należy pamiętać: Pomimo że mogą Państwo swobodnie podróżować w granicach USA w trakcie trwania okresu karencji, to ZABRONIONE jest opuszczanie i wracanie do USA podczas tego okresu z racji tego, że Państwa wiza J-1 wygasa wraz z datą zakończenia programu zawartą w formularzu DS-2019 i nie będą Państwo mogli wrócić do USA bez ważnej wizy.

Dokładnie planujcie podróże w trakcie trwania okresu karencji. Nie powinni Państwo opuszczać granic USA w trakcie trwania okresu karencji.

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy aby wykupili Państwo ubezpieczenie zdrowotne na ten okres na własną rękę bądź poprzez CICD. Skontaktujcie się z nami niezwłocznie, jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązującym po zakończeniu programu.

PROGRAM WORK & TRAVEL Z WIZĄ J-2

Program Work & Travel z wizą J-2

MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU Z MAŁŻONKIEM LUB DZIEĆMI WIZA J-2 WORK & TRAVEL

Osoby zależne od osób pragnących podjąć staż w Stanach Zjednoczonych (współmałżonek i/lub niezamężne dzieci poniżej 21 roku życia mogą ubiegać się o otrzymanie wizy J-2, aby towarzyszyć Państwu w Stanach Zjednoczonych w trakcie trwania programu J-1. Każda osoba zależna, która chce wjechać do Stanów Zjednoczonych razem z Państwem musi ubiegać się o otrzymanie wizy J-2, najlepiej w tym samym czasie, w którym Państwo składacie podanie na podstawie programu tzw. Center for International Career Development (CICD) o otrzymanie wizy J-1.

Zarówno Państwo, jak i osoby zależne musicie zabrać – lub mieć dostęp do wystarczająco dużej ilości pieniędzy, aby opłacić wszystkie koszty utrzymania podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, opłacenia podróży lotniczej ze Stanów Zjednoczonych do kraju, jak również na zakup odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Center for International Career Development (CICD), które jest fundatorem programu przypomina, że osobom zależnym posiadającym jedynie wizę J-2 nie wolno podejmować żadnej pracy zarobkowej podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Istnieje jednak możliwość szukania zatrudnienia przez osoby posiadające wizę J-2 podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w towarzystwie stażysty lub praktykanta posiadającego wizę J-1. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów dotyczących podjęcia pracy przez osobę zależną posiadającą wizę J-2 zalecamy Państwu skontaktowanie się z prawnikiem zaznajomionym z przepisami i prawem imigracyjnym.

Państwa zabezpieczenie w postaci stażu i ważnej wizy J-1 jest warunkiem, aby osoby zależne mogły złożyć podanie o wizę J-2 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Należy pamiętać, że złożenie podania o otrzymanie jakiejkolwiek wizy, w tym wizy J-1 nie gwarantuje zatwierdzenia wniosku/ów na otrzymanie wizy J-2. Państwa wniosek o otrzymanie wizy J-1, a wniosek osoby zależnej/ osób zależnych o otrzymanie wizy J-2 to odrębne sprawy, a decyzja o przyznaniu/odrzuceniu wniosku każdej osoby zależnej jest oparta całkowicie na decyzji upoważnionego personelu zajmującego się wydawaniem wiz odpowiednio w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WIZY J-2 WORK & TRAVEL

Wnioski o przedłużenie wizy J-2 należy złożyć dla każdej osoby zależnej, która towarzyszy Państwu w Stanach Zjednoczonych. Wnioski o przedłużenie wizy J-2 należy złożyć do tzw. Center for International Career Development (CICD) razem z wnioskiem o przedłużenie wizy J-1. W przypadku zatwierdzenia Państwa wniosku o przedłużenie wizy J-1 i wizy J-2 przez CICD, osoby zależne mogą pozostać z Państwem na określony czas trwania programu rozszerzonego, który jest wskazany na nowo wydanym formularzu DS-2019.

 

Zobacz też: Płatny staż USA Praktyka, Kursy językowe w USA, Kolonie letnie w USA, Obozy językowe w USA

Napisz - prześlemy kalkulację kosztów
Poleć nas znajomemu