Work and Travel USA 2017

Work and Travel USAWork and Travel USA to najpopularniejszy, stworzony przez rząd amerykański, program wakacyjnej wymiany edukacyjno - kulturowej między studentami z całego świata a obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyjazdy do USA dla studentów organizowane są od ponad 20 lat. Studenci z Polski mają możliwość spędzenia niezapomnianych wakacji w USA połączonych z możliwością legalnej i bardzo dobrze płatnej pracy. Dzięki uczestnictwu w programie Work & Travel USA otrzymuje się wizę - J1 umożliwiającą legalną pracę na terenie USA. Wiza J1 umożliwia również podróżowanie po Kanadzie i Meksyku. Work & Travel to niesamowita szansa:

 • Przeżycia niezapomnianej przygody i zwiedzenia USA.
 • Poznania kultury Stanów Zjednoczonych i nawiązania międzynarodowych przyjaźni.
 • Sprawdzenie siebie w nowym środowisku.
 • Legalnej pracy i co za tym idzie - zdobycia doświadczenia oraz uzyskania wysokich zarobków.
 • Doskonalenia języka angielskiego w praktyce.

Program trwa maksymalnie 5 miesięcy, z czego 4 miesiące pozwalają na legalną pracę, a ostatnie 30 dni można poświęcić na zwiedzanie USA


Informacje dodatkowe:

Najpowszechniejsze miejsca pracy to: hotele, restauracje, parki rozrywki, parki narodowe, sklepy, firmy produkcyjne i usługowe.

Warunkiem podjęcia legalnej pracy jest Social Security Number, o który należy się starać zaraz po przyjeździe. Czas oczekiwania wynosi od 2 tygodni do miesiąca. W okresie tym można pracować, jednak pracodawcy wymagają przedstawienia pisemnego potwierdzenia złożenia wniosku o SSN wystawionego przez Social Security Office. Numer ten przyznawany jest na całe życie.

Uczestnicy pracują ok. 35-40 godz. w tygodniu, ale często pracodawca umożliwia nadgodziny, które są płatne 150% stawki podstawowej. Federalna stawka minimalna wynosi 7,25$/godz. Niższe stawki dotyczą tylko prac wynagradzanych napiwkami, w takim wypadku napiwki stanowią główną część wynagrodzenia. Jak sami się przekonacie Stany Zjednoczone to kraj napiwków! Z reguły pierwszą wypłatę otrzymuje się po 2 tygodniach pracy, a potem co tydzień. Zależy to jednak od pracodawcy - można dostawać wypłatę w systemie dwutygodniowym lub miesięcznym.

Formą płatności są czeki, które realizuje się w banku i dlatego warto otworzyć konto. W większości banków nic Cię to nie kosztuje - prowadzenie konta i karta do bankomatu są za darmo.

Niektórzy pracodawcy zapewniają zakwaterowanie, którego koszty mogą zostać odjęte od wypłaty. Koszt zakwaterowania jest zależny od standardu i od regionu w jakim się pracuje, przeciętnie jest to ok.150-250$ na osobę miesięcznie. Znalezienie zakwaterowania nie jest rzeczą trudną, możesz skorzystać z pomocy pracodawcy lub naszego biura. Pracodawcy często oferują pracownikom w czasie pracy duże zniżki lub nawet darmowe posiłki.

Każdy student wyjeżdżając powinien mieć ze sobą kwotę wystarczającą na wydatki związane z dojazdem z lotniska do miejsca pracy i pierwszymi 2 tygodniami utrzymania się: zakwaterowanie (często np. trzeba zapłacić zwrotny depozyt za mieszkanie), wyżywienie, lokalne środki transportu itp.


Umowa o pracę, na podstawie której wystawiany jest DS2019 zobowiązuje uczestnika do pracy u danego pracodawcy w określonym terminie. Wielu pracodawców oferuje nadgodziny co jest wspaniałą okazją do zwiększenia swoich zarobków (płatne w wysokości 150% stawki podstawowej). Uczestnik ma również prawo do podjęcia drugiej czy nawet trzeciej pracy. Zależy to tylko od Ciebie!

Formę DS 2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status) wystawia sponsor programu w oparciu o ofertę pracy wystawioną przez pracodawcę. Następnie DS 2019 uprawnia do wydania wizy J-1 przez Ambasadę USA, wyjazdu do USA, otrzymania SSN (Social Security Number) i podjęcia legalnej pracy. Dokument ten ważny jest tylko z wizą J-1. DS 2019 określa datę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Sponsor jest odpowiedzialny za wprowadzenie DS 2019 do systemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) jest systemem stworzonym i kontrolowany przez rząd USA (DHS - Departament of Homeland Security - Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Każda osoba wyjeżdżająca z programu ma obowiązek w ciągu najbliższych dni po przybyciu do USA zalogować się drogą internetową w SEVIS i podania wymaganych informacji. Niezastosowanie się do podanych procedur spowoduje automatyczne i nieodwołalne wykreślenie z programu (przez DHS) i konieczność natychmiastowego wyjazdu z USA - w przeciwnym wypadku pobyt staje się nielegalny i można zostać deportowanym. Sponsor zobowiązany jest wprowadzić dane studenta do systemu SEVIS. System zawiera informacje na temat osób wyjeżdżających z programu i pomaga rządowi USA skutecznie monitorować ich pobyt na terenie Stanów. Każda osoba ponosi opłatę narzuconą przez SEVIS na rzecz jego funkcjonowania - 35 USD. Studenci wyjeżdżający do USA za pośrednictwem naszego biura nie logują się do SEVIS samodzielnie, tylko przesyłają na adres: lexis@lexis.edu.pl niezbędne informacje: adres zamieszkania oraz dane pracodawcy aktualizacją informacji w SEVIS zajmuje się LEXIS.


Work and Travel USAUczestnik Programu musi spełniać następujące warunki:

 • być pomiędzy 18 a 30 rokiem życia
 • posiadać status studenta studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych
 • posiadać umiejętność porozumiewania się w języku angielskim
 • posiadać min. 800$-1200$ podczas przekraczania granicy USA
 • posiadać paszport ważny przynajmniej z 6-miesięcznym wyprzedzeniem
 • dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty
 • zdać pozytywnie test z języka angielskiego (dotyczy opcji Full)


UWAGA!

Student nie może przebywać na urlopie dziekańskim. Studenci-obcokrajowcy studiujący na polskich uczelniach mogą starać się o uczestnictwo w Programie pod warunkiem, że przedstawią kartę stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Student ostatniego roku obronę pracy magisterskiej musi przełożyć na termin po powrocie z programu.

PROCEDURA

Dbamy o to, aby cała procedura przebiegła szybko i jak najmniej uciążliwie dla Uczestnika Programu. W związku z powyższym należy dostarczyć w odpowiednich terminach następujące dokumenty:

- Formularz zgłoszeniowy: - formularz zawierający podstawowe dane o Uczestniku wypełniany w trakcie podpisywania umowy w biurze lub przesyłany do biura drogą elektroniczną
- Umowa i regulamin - dokumenty podpisywane w dwóch egzemplarzach w momencie przystąpienia kandydata do Programu.

W ciągu 7 dni od podpisania umowy należy dostarczyć (osobiście lub pocztą):
- application form
- participant agreement 1 i 2
- Legitymacja studencka i indeks – do wglądu
- Nr karty studenckiej ISIC – opcja karty obejmująca ubezpieczenie w USA

Na 7 dni przed rozmową z konsulem należy dostarczyć:
- paszport
- 1 zdjęcie wizowe
dowód wpłaty opłaty wizowej w wysokości podanej przez ambasadę. (na konto ambasady)

Dokumenty dostarcza uczestnikowi LEXIS.

OPCJE PROGRAMU I OPŁATY

Opcje Programu:

I. Self - student dostarcza własną, pisemną ofertę pracy przed wyjazdem do USA.
II. Full - student korzysta z pomocy partnera LEXIS w znalezieniu pracodawcy czasem również zakwaterowania.

Rodzaj opłaty Termin wpłaty Kwota
Opcja I Opcja II Opcja III
Opłata Rejestracyjna* Przy podpisaniu Umowy

99 PLN

Opłata za Program** W ciągu 14 dni od podpisania Umowy - na konto wskazane przez LEXIS 749 USD 849 USD 749 USD

* Opłata Rejestracyjna dokonywana jest w banku (gotówka, przelew zwykły, przelew internetowy) na konto którego nr podajemy przy wypełnianiu umowy

** Opłata za Program dokonywana jest w USD w banku (gotówka, przelew zwykły, przelew internetowy) na konto organizacji sponsorującej Program - Partnera:
Philadelphia International Institute, LLC 649 Broad Street,
Cape May, NJ 08204,USA
Routing number: 036076150,
Nr konta: 6201590599,
Swift code: CTZIUS33
Citiziens Bank
State Road,
Media, PA 19064
USA


UWAGA! Już wkrótce na stronie PII (http://philaii.com/) będzie można płacić za program kartą kredytową bądź tzw. "wypukłą" karta debetową. Osoby, które nie posiadają kart płatniczych muszą dokonać przelewu na konto w USA.
Najtańszy transfer można wykonać z Kredyt Banku lub z Raiffeisen Bank.

Opłata za Program obejmuje:

- proces rekrutacji
- wydanie dokumentu DS 2019 potrzebnego do uzyskania wizy J1
- test z języka angielskiego (o ile obowiązuje)
- pośrednictwo wizowe

Opłata za Program nie obejmuje:

- opłaty SEVIS – 35 USD
- opłaty wizowej – 160 USD
- kosztów mieszkania i wyżywienia podczas trwania Programu
- transferu z lotniska do miejsca pracy

* Opłata za SEVIS w wysokości 35 USD jest płatna razem z Opłatą za Program na konto organizacji sponsorującej Program - Partnera: Philadelphia International Institute.
** Opłata wizowa - 160 USD - płatna w polskich złotych. Aktualna wysokość opłaty wizowej w PLN podana jest na stronie ambasady USA -
http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/mrv_fee2.html#opłata
Suma ta powinna zostać wpłacona w złotych polskich na konto Ambasady:

Ambasada USA 00-540 Warszawa Al. Ujazdowskie 29/31
Citibank Handlowy w Warszawie SA
nr konta: 33 10301508 0000000500350016

W tym roku przygotowaliśmy dla Was wyjątkową ofertę:

 • Uczestnicy, którzy wyjeżdżają na Program Work & Travel po raz kolejny, bez względu na firmę odpowiedzialną za wcześniejszy wyjazd, zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej.
 • Uczestnicy, jadący w grupach 3-5 osobowych, wnoszą opłatę rejestracyjną w wysokości 49 PLN
 • Uczestnicy, jadący w grupach powyżej 5 osób, zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej.

poleć nas znajomemu napisz - prześlemy kalkulację kosztów