SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM

Szkoła Języków Obcych LEXIS organizuje szkolenia językowe dla firm. Realizujemy przede wszystkim kursy języka angielskiego w różnych firmach (szczególnie biznesowe), jednakże jesteśmy przygotowani by zorganizować kursy z innych języków typu włoski, hiszpański, francuski, rosyjski a także grecki, arabski, bułgarski, hebrajski czy paszto oraz dari. Program oraz tematykę nauczania dostosowujemy do Państwa życzeń. Także termin kursu, miejsce oraz intensywność pozostaje do uzgodnienia pomiędzy stronami. 

 ZapEwNiamy:

  • lektorów o najwyższych kwalifikacjach

  • konwersacje o dowolnej tematyce specjalistycznej 

  • testy kwalifikacyjne

  • testy sprawdzające postępy w nauce – przygotowujemy raporty dodatkowe

  • materiały dydaktyczne (materiały własne  Szkoły Języków Obcych „LEXIS”
     i inne)

  • egzamin końcowy  TELC, LCCI - jesteśmy aUtoryzowanym centrum egzaminacyjnym

  • szkolenia językowe online w czasie rzeczywistym

  • fakturę za świadczone usługi 

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń językowych dla instytucji. Oto lista wybranych instytucji, dla których pracowaliśmy:

Nazwa instytucji

Adres

1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, ul. Krucza 36

2

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Warszawa, ul. Dolańskiego 2

3

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy

Warszawa, Pl.Bankowy 2

4

Netia

Waszawa, ul. Poleczki 13

5

Grytek Sp. z o.o

Warszawa, ul.Ks. I. Kłopotowskiego 5

6

MPO

Warszawa, ul. Obozowa 43

7

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Warszawa, ul. Krucza 38/42

8

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Warszawa, ul. Warecka 1a

9

Dyrekcja Eksploatacji Cystern  Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Twarda 30

10

SOGREAH S.A.

Warszawa, ul. Czackiego 19/22

11

ETZ-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.

Warszawa, Al. Krakowska 110/114

12

GASPOL S.A.

Warszawa, ul. Domaniewska 41

13

General Motors Polska Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Domaniewska 41

14

Główny Urząd Miar

Warszawa, ul. Elektoralna 2

15

HEWLETT – PACKARD Polska Sp. z. o.o.

Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

16

Instytut Badawczy Leśnictwa

Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. Nr 3

17

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Warszawa, ul. Wólczyńska 133

18

Transportowy Dozór Techniczny

Warszawa, ul. Chałubińskiego 4

19

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Warszawa, ul. Mokotowska 63

20

Polski Komitet Normalizacyjny

Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

21

Ministerstwo Sprawiedliwości

Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

22

Polski Czerwony Krzyż

Warszawa, ul. Mokotowska 14

23

UFA Sports Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Krzywickiego 34

24

WIZJA TV Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Pawińskiego 5A

25

Zakład Transportu Energetyki ZTiSZE

Warszawa, ul. Chełmżyńska 180

26.

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Warszawa, ul. Długa 36/40

27.

Komenda Główna Policji

Warszawa, ul. Puławska 148/150

28.

Władza Wdrażająca Program Pomocy Przygranicznej Phare

Warszawa, u. Krucza 36

     oraz inne firmy - instytucje, z którymi aktualnie współpracujemy (m.in. Ministerstwo Środowiska)