Oferta językowa - Warszawa

ANGIELSKI

 1.     1-6 semestr:  kurs bazowy ( język ogólny) Podręcznik New English File.
       
 2.     7-8 semestr: konwersacje w oparciu o książkę Upper Intermediate Matters.
 
 3.     FC - kurs przygotowujący do I certyfikatu  First Certificate (2 semestry)
         Egzamin  słuchacze zdają w czerwcu. SJO LEXIS rejestruje grupę w Instytucie
         Brytyjskim. Podręcznik New First Certificate Masterclass.  
 
 4.    CAE (Advanced) kurs  przygotowujący do II certyfikatu Certificate in       
         Advanced English. Podręcznik Advanced Masterclass (new edition).

 5.     CPE ( Proficiency) kurs przygotowujący do III certyfikatu Certificate        
           Of
Proficiency In English. Podręcznik Proficiency Masterclass.  

 6.     Kursy przygotowujące do egzaminów LCCI ( Business English)
         I stopień:  znajomość angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
         II stopień:  znajomość angielskiego na poziomie F.C  (I certyfikat)
         III stopień:  znajomość angielskiego na poziomie Advanced ( II certyfikat)  

IELTS - International Language Testing System - to propozycja LEXIS dla osób pragnących podjąć studia w krajach anglojęzycznych. Wynik egzaminu jest honorowany w zasadzie przez wszystkie instytucje rządowe krajów anglojęzycznych oraz przez pracodawców. Egzamin zdaje się w British Council - każdego miesiąca przeważnie określone są 2 terminy. Przygotowanie do egzaminu i sam egzamin można także zdawać we wszystkich krajach anglojęzycznych z naszej zagranicznej oferty.
Obecnie używane podręczniki to: Advanced Objective IELTS.

Uczestnicy kursów, chcący uzyskać certyfikat kierowani są przez nas na egzaminy University of Cambridge przeprowadzane przez British Council. Gmach British Council mieści się przy Al. Jerozolimskich 59 w Warszawie. Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu. Uzyskane świadectwo potwierdza kompetencje językowe niezbędne do posługiwania się językiem angielskim w sprawach ogólnych i zawodowych.

Niemal 100% uczestników kursów w szkole LEXIS zgłaszanych na egzaminy Cambridge zdaje te egzaminy. Naszym uczniom dajemy gwarancję zwrotu kosztów 
w przypadku ewentualnego niepowodzenia na egzaminie. Koszty zostają im zwrócone w postaci dodatkowych lekcji o równowartości opłaty egzaminacyjnej.

NIEMIECKI

 1.     1- 6 semestr:  kurs bazowy ( język ogólny) Podręcznik Neu Tehmen 
         ( 3 częsci, 1 podręcznik na 2 semestry)
 2.     7-8 semestr: konwersacje
 3.     Kurs przygotowujacy do I certyfikatu Zertifikat Deutsch
 4.     Kurs przygotowujący do ZMP

Osoby chcace uzyskać certyfikat kierujemy na egzaminy: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB), Prufung Wirtschaftsdeutsch (PWD). Egzaminy te organizuje Goethe Institut, mieszczacy się przy pl. Defilad 1, PKiN Xp., w Warszawie a także Centrum Egzaminacyjne przy ul. Kopernika 6 w Warszawie.  

HISZPAŃSKI

WŁOSKI

ROSYJSKI

FRANCUSKI


Wyżej wymienione języki oferowane są na wszystkich poziomach zaawansowania -
w tym także egzaminy opisane niżej.

Szkoła SJO LEXIS zgłasza uczestników kursów do placówek egzaminacyjnych 
i pośredniczy w załatwianiu formalności.

Egzaminy z j. hiszpańskiego: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), Certificado Inicial de Espanol, Diploma Basico i Diploma Superior przeprowadza Instituto Cervantes przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie.

Egzaminy z j. włoskiego: Cietificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) przeprowadza Włoski Instytut Kultury przy ul. Foksal 11 w Warszawie.

Egzaminy z j. rosyjskiego: Język rosyjski w biznesie, Język rosyjski na co dzień przeprowadza Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury przy ul. Foksal 10 w Warszawie

Egzaminy z j. francuskiego: Diplome d’etude en langue francaise 1er degre (DELF 1er degre), Diplome detude in langue francaise 2e degre (DELF 2e degre), Diplome approfondi de langue francaise (DALF) przeprowadza Instytut Francuski przy 
ul. Widok 12 w Warszawie.
 


SJO LEXIS prowadzi też zajęcia dla słuchaczy indywidualnych
Dni i godziny dostosowane są do potrzeb zainteresowanego. Zajęcia mogą się odbywać w siedzibie SJO LEXIS, u słuchacza lub w miejscu jego pracy. 

Ceny i rabaty          Zapisy on-line