LCCI egzaminy, certyfikaty, kursy

Przygotowanie do LCCI Warszawa Kursy LCCI w Warszawie Warszawa Kurs LCCI Przygotowanie do egzaminu Lcci
warszawA

LEXIS jest Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Handlowo – Przemysłowej   (LCCI- London Chamber of Commerce & Industry). Uzyskany u nas certyfikaty z zakresu Business English  są honorowane w ponad 80 krajach świata.  
 

LCCI kursy prowadzone przez native speakers z licencją egzaminatorów LCCI

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom każdej firmy na wykwalifikowanych pracowników. Oferujemy pewny wybór zagadnień z dziedziny businessu, począwszy od IT, poprzez Accounting, do bardziej wyspecjalizowanych - jak Secretarial, Administration, Marketing, Management.

Kwalifikacje będą honorowane przez pracodawców, Ministerstwa, uniwersytety oraz instytucje finansowe na całym świecie.

KwalifikacjE z języka angielskiego:  

Oznaczenia poziomów LCCI:
P – początkujący ; 1 – pierwszy poziom ; 2 – drugi poziom ; 3 – trzeci poziom ;  
4 – czwarty poziom ; T – pośredni ; I – średnio zaawansowany ; A – zaawansowany


Pisemne egzaminy językowe LCCI

 • Practical Business English (1)

 • Written English for Tourism (1,2)

 • English for Business (P,1,2,3)

 • English for Commerce (1,2,3)

 • Commercial Correspondence (2,3,4)

Ustne egzaminy językowe:

 • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) (P,T,I,A)

Kwalifikacje dla nauczycieli  

Zobacz więcej

 • Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) (2)
 • Certificate in Teaching Englich for Business (Cert TEB) (3)

Kwalifikacje dla sekretarek, zarządu (Administration) i managerów (Management)

 • Audio Transcription (1,2,3,4)
 • Business Administration (1,2,3,4)
 • Business Practice (2,3,4)
 • European Union (3)
 • Meetings (4)
 • Principles and Practice of Management (3)
 • Shorthand Transcription (1,2,3,4)
 • Text Production (1,2,3)

Praktyczna Technologia Informatyczna dotycząca Wymierzania Projektów

 • Practical Computing (1,2,3)
 • Practical Word Processing (1,2,3)

Sprzedaż i Marketing

 • Advertising (3)
 • Customer Service (2,3)
 • Marketing (2,3)
 • Public Relations (3)
 • Selling and Sales Management (3)

Finanse i Ekonomia

 • Accounting (3)
 • Book-keeping (1)
 • Book-keeping and Accounts (2)
 • Business Calculation (2)
 • Business Statistics (2,3)
 • Cost Accounting (2,3)
 • Economics (2,3)
 • Management Accounting (3)
 • The Legal Environment (4)

Dyplomy - Certyfikaty LCCI  

LCCIEB oferuje szeroki wybór Dyplomów, każdy obejmuje jeden przedmiot egzaminacyjny

 • Diploma in Administration (1)
 • Diploma in Business Administration (2,3)
 • Diploma in Secretarial Administration (2)
 • Diploma in Marketing (2,3)
 • Executive Secretary’s Diploma (4)
 • Executive Diploma in Business Accounting (4)
 • Private Secretary’s Diploma (3)

Poziomy EGZAMINÓW LCCI

P – początkujący ; 1 – pierwszy poziom ; 2 – drugi poziom ; 3 – trzeci poziom ; 4 – czwarty poziom ; T – pośredni ; I – średnio-zaawansowany ; A – zaawansowany

Co oznacza każdy poziom:

Początkujący

Jeśli osiągnąłeś ten poziom będziesz mógł:

 • nawiązywać kontakty i wymieniać podstawowe informacje
 • przeprowadzać proste rozmowy telefoniczne z dziedziny businessu
 • rozumieć zagadnienia liczbowe (daty, cyfry, numery)
 • rozumieć podstawowe prośby oraz polecenia
 • zajmować się organizowaniem wyjazdów służbowych oraz spotkań zawodowych
 • wypełniać proste dokumenty i formularze

Pierwszy

Jeśli osiągnąłeś ten poziom będziesz mógł:

 • przedstawić firmę i jej produkty
 • potwierdzać lub korygować wnioski ze spotkań, konferencji
 • wydawać proste instrukcje i wyjaśnienia
 • rozwijać kontakty i wymieniać się poglądami na temat bardziej wyspecjalizowanych projektów
 • rozumieć i tworzyć podstawowe formy korespondencji businessowej oraz sporządzać notatki
 • wnosić swój udział do dyskusji, w prosty, jasny sposób formułować myśli

Drugi

Jeśli osiągnąłeś ten poziom będziesz mógł:

 • rozumieć i rozwiązywać problemy oraz zagadnienia związane z twoją pracą
 • rozumieć oraz tworzyć standardowe formy korespondencji businessowej oraz raporty
 • udzielać bardziej złożonych objaśnień oraz wyjaśniać nowe projekty
 • podejść do rozmowy kwalifikacyjnej bez obaw
 • brać  czynny udział w spotkaniach i konferencjach businessowych
 • przeprowadzać bardziej skomplikowane prezentacje

Trzeci

Jeśli osiągnąłeś ten poziom będziesz mógł:

 • rozumieć i posługiwać się pisemnymi formami korespondencji z dziedziny businessu w obrębie własnej specjalizacji
 • rozumieć i dyskutować złożone zagadnienia związane z tematyką swej pracy
 • przeprowadzać oficjalne i nieoficjalne spotkania i konferencje np. z klientami, współpracownikami
 • przeprowadzać prezentacje oraz brać czynny udział w dyskusjach w znajomych sobie dziedzinach

Czwarty

Jeśli osiągnąłeś ten poziom będziesz mógł:

 • posługiwać się bogatym zasobem słów w mowie i piśmie
 • reagować na różne sytuacje  naturalnie i spontanicznie
 • czytać, interpretować i tworzyć specjalistyczne raporty, prezentować
  i opiniować
 • przeprowadzać prezentacje, uczestniczyć w pełni w seminariach 
  i konferencjach

Ceny kursu LCCI w Warszawie LEXIS

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS