Kursy języka rosyjskiego - Moskwa i Sankt Petersburg - Ceny

Strona główna

Kursy Moduły Dodatkowe usługi Opłaty stałe

CENY 2019 (W EURO)

Standard (grupowe - 20 lekcji/tydzień)

Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 13:40. Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów oprócz początkujących to każdy poniedziałek. Dostępne poziomy od A0 do B2+.

Stawki / tydzień

Ilość tygodni

Sezon

2 - 7

8 - 11

12 - 23

24 - 48

08/01/2018 - 20/05/2018 oraz 24/09/2018 - 21/12/2018

€ 280

€ 250

€ 235

€ 180

21/05/2018 - 23/09/2018 (Suplement do stawki powyżej)

+ € 60

+ € 60

+ € 60

+ € 0

Daty rozpoczęcia dla początkujących* (2018)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
8 5 12 9 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8 5 3

*Początkujący powinni znać Cyrylicę.
Wszystkie kursy grupowe kończą się w piątek 21 grudnia 2018 roku.

Opłaty zawierają: czesne, cotygodniowy test sprawdzający, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu, zajęcia w plenerze.
Ważne: Minimalny rozmiar grupy to 12 osób a minimalna długość kursu to dwa tygodnie. Jakikolwiek program łączący oba cele podróży uważany jest za jeden kurs. Należy jednak zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia kursu oraz minimalną długość trwania kursu ( jeśli jest odpowiedni). Każde rozszerzenie kursu jest uważane i obliczane jako oddzielny kurs.

Kurs swobodny* (grupowe - 15 lekcji/tydzień)
Od poniedziałku do piątku od 15:00 do 17:50. Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów oprócz początkujących to każdy poniedziałek. Dostępne poziomy od A0 do B1+.
Sezon

Ilość tygodni

Stawki / tydzień

08/01/2018 - 20/05/2018 oraz 24/09/2018 - 21/12/2018

1 - 13

€ 145

Daty rozpoczęcia dla początkujących (2019)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Październik Listopad Grudzień
22 26 26 23 22 19 10

*Kurs niedostępny w terminach od 21/05/2018 - 23/09/2018
Wszystkie kursy grupowe kończą się w piątek 21 grudnia 2018 roku.

Opłaty zawierają:
czesne, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu.

Kurs intensywny (grupowe - 25 lekcji/tydzień)

Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 13:40, a później 14:30-16:10. Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów każdego poniedziałku. Dostępne poziomy od A0 do B2+.

Cena / tydzień

Ilość tygodni

Sezon

2 - 7

8 - 11

12 - 23

24 - 48

09/01/2018 - 21/05/2019 oraz 25/09/2019 - 24/12/2019

€ 360

€ 325 € 300 € 240

22/05/2019 - 24/09/2019 (Suplement do stawki powyżej)

+ € 60

+ € 60

+ € 60

+ € 0

Daty rozpoczęcia dla początkujących* (2018)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
8 5 12 9 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8 5 3

*Początkujący powinni znać Cyrylicę.
Wszystkie kursy grupowe kończą się w piątek 21 grudnia 2018 roku.

Opłaty zawierają: czesne, cotygodniowy test sprawdzający, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu, zajęcia w plenerze.
Ważne: Minimalny rozmiar grupy to 12 osób a minimalna długość kursu to dwa tygodnie. Jakikolwiek program łączący oba cele podróży uważany jest za jeden kurs. Należy jednak zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia kursu oraz minimalną długość trwania kursu ( jeśli jest odpowiedni). Każde rozszerzenie kursu jest uważane i obliczane jako oddzielny kurs.

Kurs indywidualny 15 lekcji/ tydzień

Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów w każdy poniedziałek

Stawki / tydzień

Ilość tygodni

Sezon

1 - 3

4+

08/01/2018 - 20/05/2018 oraz 24/09/2018 - 21/12/2018

€ 600

€ 535

21/05/2018 - 23/09/2018 (Dodatek sezonowy do stawki powyżej)

+ € 120

+ € 120

Dodatkowa lekcja

€ 50

€ 50

Opłaty zawierają: czesne, test sprawdzający, analizę potrzeb, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu. Rezerwacje na dodatkowe lekcje można składać jako dodatek do zajęć grupowych lub indywidualnych.

Kurs indywidualny standardowy- 20 lekcji/ tydzień

Kurs indywidualny STANDARDOWY (20 lekcji na tydzień); Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów każdego poniedziałku

Stawki / tydzień

Ilość tygodni

Sezon

1 - 3

4+

08/01/2018 - 20/05/2018 oraz 24/09/2018 - 21/12/2018

€ 780

€ 685

21/05/2018 - 23/09/2018 (Dodatek sezonowy do stawki powyżej)

+ € 120

+ € 120

Dodatkowa lekcja

€ 50

€ 50

Opłaty zawierają: czesne, test sprawdzający, analizę potrzeb, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu. Rezerwacje na dodatkowe lekcje można składać jako dodatek do zajęć grupowych lub indywidualnych.

Kurs indywidualny intensywny - 30 lekcji/ tydzień

Kurs indywidualny INTENSYWNY (30 lekcji na tydzień); Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów każdego poniedziałku

Stawki / tydzień

Ilość tygodni

Sezon 1 - 3 4+

08/01/2018 - 20/05/2018 oraz 24/09/2018 - 21/12/2018

€ 1160

€ 1020

21/05/2018 - 23/09/2018 (Dodatek sezonowy do stawki powyżej)

+€120

+€120
Dodatkowa lekcja

€ 50

€ 50

Opłaty zawierają: czesne, test sprawdzający, analizę potrzeb, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu. Rezerwacje na dodatkowe lekcje można składać jako dodatek do zajęć grupowych lub indywidualnych.

Kurs indywidualny super intensywny- 40 lekcji/ tydzień

Kurs indywidualny SUPER INTENSYWNY 40 lekcji na tydzień); Daty rozpoczęcia dla wszystkich poziomów każdego poniedziałku

Stawki / tydzień

Ilość tygodni

Sezon

1 - 3

4+

08/01/2018 - 20/05/2018 oraz 24/09/2018 - 21/12/2018

€ 1455

€ 1275

21/05/2018 - 23/09/2018 (Dodatek sezonowy do stawki powyżej)

+ €120

+€120
Dodatkowa lekcja

€ 50

50

Opłaty zawierają: czesne, test sprawdzający, analizę potrzeb, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, wycieczkę z przewodnikiem, darmowy dostęp do Internetu. Rezerwacje na dodatkowe lekcje można składać jako dodatek do zajęć grupowych lub indywidualnych.

Moduły

Moduł Language Plus


Moduły Languages Plus w mini-grupach:
Business Russian (minimum A2),
Muzyka (minimum B2) ,
Literatura (minimum A2),
Przygotowanie do egzaminu TELC (na poziomach A1, A2, B1, B2).
Te moduły zaczynają się w te same dni co Kursy Grupowe. Mogą być rezerwowane wyłącznie jako dodatek do któregokolwiek Kursu Grupowego lub indywidualnego i składają się z 5 lekcji popołudniami (14:30-16:10).
Stawka za moduł:
 € 180

Moduł Language Plus Akademicki (minimum A2) dostępny TYLKO w Sankt Petersburgu. Może być zarezerwowany wyłącznie jako dodatek do któregokolwiek Kursu Grupowego lub indywidualnego i składa się z 4 lekcji popołudniami  (14:30-16:10). Cena za ten moduł zawiera opłatę za materiały szkoleniowe.
Stawka za moduł: 
€ 30

Kurs indywidualny - moduł dodatkowy


Moduły mogą być rezerwowane przed rozpoczęciem kursu lub w szkole. Zaczynają się w poniedziałki i można je wziąć wyłącznie jako suplement do Kursu Grupowego lub Kursu Indywidualnego.
UWAGA: Zniżki obowiązują przy zamawianiu więcej niż jednego modułu.
Stawka za moduł:

1
2+

€240
€210

Moduł - Przygotowanie do TELC lub TRKI


Moduły mogą być zamawiane wcześniej lub już w szkole. Zaczynają się w poniedziałki i mogą być rezerwowane wyłącznie jako suplement do Kursu Grupowego lub Kursu Indywidualnego. Liczba modułów potrzebnych do przygotowania się do egzaminu powinny być uzgadniane wspólnie przez nauczyciela i ucznia. Zniżka obowiązuje przy rezerwacji więcej niż jednego modułu.
Koszt egzaminu TELC to
€ 70 (A1 i A2) i € 110 (B1 i B2).
Stawka za moduł:

1
2+

€240
€210

Dodatkowe usługi:

Transfer z lotniska w Moskwie

Przyjazd lub odjazd

Sezon

Cena

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 30

Transfer ze stacji kolejowej w Moskwie

Przyjazd lub odjazd ze stacji kolejowej w Moskwie

Sezon

Cena

01/01/2018 - 31/01/2018

€ 30

Transfer z lotniska w Sankt Petersburgu

Przyjazd lub odjazd

Sezon

Cena

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 30

Transfer ze stacji kolejowej w Sankt Petersburgu

Przyjazd lub odjazd ze stacji kolejowej w Sankt Petersburgu

Sezon

Cena

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 30

Opłaty za kuriera - Europa

Opłaty za kuriera - Europa (list zapraszający)

€ 45

Sezon

Cena

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 45

Opłaty za kuriera - Reszta świata

Opłaty za kuriera - reszta świata (list zapraszający)

€ 60

Opłata za przyznanie wizy

Cena

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 40

Opłaty stałe:

 Opłata za znalezienie miejsca pracy

Sezon

Cena

01/01/2018- 31/12/2018

€ 250

Opłata rejestracyjna (na kurs nie krótszy niż 4 tygodnie)

Sezon

Cena

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 90

Opłata rejestracyjna (na kurs dłuższy niż 4 tygodnie)

Sezon

Cena

01/01/2018- 31/12/2018

€ 120

ZAKWATEROWANIE

Rodzaj zakwaterowania

Opłata za tydzień

Opłata za dodatkowy dzień

St. Petersburg

Moskwa

St. Petersburg

Moskwa

u rodziny, pokój pojedynczy, tylko śniadanie €210 €210 1 dodatkowy dzień
+ €44 + €44
u rodziny, pokój pojedynczy, półpełne wyżywienie (pełne wyżywienie w weekendy) €280 €280 1 dodatkowy dzień
+€ 10 +€ 10
Przyjaciel lub partner dzielący pokój ze studentem €210 €210 1 dodatkowy dzień
+€ 44 +€ 44
Mieszkanie wspólne, pojedynczy pokój, bez wyżywienia (+ depozyt €200 za mieszkanie) €220 € 220 1 dodatkowy dzień
+ € 220 + € 220
Prywatny apartament (na życzenie) opłata za obsługę wynajęcia prywatnego apartamentu + € 200
Hotel poproś o cennik hoteli

Opłaty zawierają: usługi dotyczące zakwaterowania, transfer z lotniska w dniu przyjazdu (dla uczestników kursu)
Transfery w dniu przyjazdu są organizowane na z każdego lotniska lub stacji kolejowej w obu miastach.
Rezerwacje na transfery w dniu odjazdu mogą zostać złożone oddzielnie.
Dodatkowe opłaty: zakwaterowanie u rodziny oraz we wspólnym mieszkaniu są liczone od niedzieli do niedzieli. Przyjazd MUSI być w niedzielę. Studentów którzy przyjadą wcześniej niż w niedzielę będą obowiązywać dodatkowe opłaty (patrz wyżej); cena za cały tydzień odnosi się do wczesnych przyjazdów lub późnych odjazdów w/z wspólnych mieszkań.


Powrót na górę strony

Informacje o Szkole w Sankt Petersburgu i Moskwie
Zakwaterowanie w Sankt Petersburgu i Moskwie

Napisz - prześlemy kalkulację kosztów Poleć nas znajomemu

Więcej informacji na temat kursów uzyskasz w Szkole Języków Obcych - LEXIS