Kurs dla nauczycieli języka angielskiego w Warszawie - Business English LCCI FTBE
Kurs podwyższający kwalifikacje zawodowe nauczycieli języka angielskiego

LEXIS przygotowuje nauczycieli angielskiego do uzyskania certyfikatu FTBE.
Kurs dla anglistów - podwyższający kwalifikacje lektorów i nauczycieli angielskiego trwa 1 semestr - tj. 60 lekcji.
Spotkania z lektorem (native speaker - licencjonowany egzaminator LCCI) odbywają się 1 raz w tygodniu (soboty) po 4 lekcje lub 2 razy po 2 lekcje w tygodniu. Swoje zgłoszenie możesz wysłać klikając odpowiedni link na dole strony.
Po kursie uczestnicy przystąpią do egzaminu w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI LEXIS.

Nie zwlekaj z zapisem.FTBE Centrum Egzaminacyjne LCCI Warszawa

Zapraszamy!

Kursy FTBE LCCI - promocja
Kursy językowe dla nauczycieli angielskiego Business English
Opis egzaminu FTBE
Program kursu przygotowującego do FTBE
Egzamin FTBE - cena

Zapraszamy!

kurs dla nauczycieli angielskiego WarszawaFTBE - Further Certificate for Teachers of Business English

FTBE jest skierowany do nauczycieli i lektorów ogólnego języka angielskiego pragnących potwierdzić swoje umiejętności w nauczaniu języka biznesowego oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie metodyki i języka biznesu.

Egzamin sprawdza ogólne przygotowanie zawodowe lektora (znajomość metodyki nauczania języka obcego, podręczników z zakresu Business English, umiejętność tworzenia programu kursu, rozplanowania zajęć) , jak również znajomość problematyki różnych dziedzin biznesu, oraz terminologii i form korespondencji biznesowej.

Egzamin stworzony z myślą o nauczycielach języka angielskiego pragnących zdobyć specjalność w nauczaniu angielskiego języka biznesu.

Doskonałe uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji nauczycielskich. Dostępny w dogodnym dla kandydata terminie.

FTBE obejmuje swoim zakresem:
-profesjonalne umiejętności w dziedzinie podejścia do uczącego się, analizę potrzeb, planowanie i organizowanie zajęć
-wykorzystanie nowoczesnej wiedzy i materiałów odpowiednich do nauczania biznesowego języka angielskiego
-podstawy biznesu i jego specjalistycznej terminologii.

Egzamin ma charakter teoretyczny (nie wymaga prowadzenia hospitowanych lekcji), ma formę pisemną (2,5 godziny).

Poniżej znajduje się ogólnyopis egzaminu FTBE:

Ogólny zarys FTBE
Długość trwania egzaminu 2 godziny 30 minut
Formuła egzaminu: 3 sekcje
Sekcja A:
jedno pytanie obowiązkowe
Sekcja B:
jedno pytanie obowiązkowe
Sekcja C: Kandydaci muszą wybrać dwa spośród trzech pytań.
Struktura Sekcja A jedno pytanie rozszerzone na temat 1 poniżej (35 punktów)
Sekcja B: jedno pytanie rozszerzone na temat 2 (35 punktów) trzy krótsze pytania na temat 3 poniżej (30 punktów).

Zarys programu nauczania na kursie FTBE

- Kształcenie zawodowych umiejętności z języka angielskiego w biznesie (TBE) (np. analiza potrzeb, sporządzanie programu nauczania/kursu itd.)
- Metodyka TBE (np. różne sposoby podejścia, kierowanie klasą, użycie materiałów itd.)
- Podstawowe pojęcia i ćwiczenia z zakresu biznesu (np. słownictwo biznesowe, układ listu)

Wymagania: Otwarte dla wykwalifikowanych nauczycieli z co najmniej dwuletnim doświadczeniem pedagogicznym.

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> w Szkole Języków Obcych - LEXIS - Powiadomimy Cię o dokładnym terminie rozpoczęcia kursu LCCI FTBE

Cena kursu przygotowującego do egzaminu FTBE LCCI - 900zł. Koszt egzaminu FTBE ok. 650,00 zł. Grupy liczą 4 - 8 osób

Udogodnienia:Tablica interaktywna kurs angielskiego
Używamy tablic interaktywnych.
Sieć Wi Fi dostępna na terenie szkoły LEXIS.

Powrót do poprzedniej strony