IHTTI School of Hotel Management

SZWAJCARIA: Neuchatel,
PRAKTYKI: zarabiasz pieniądze - cały świat 
SZKOLENIA: 1, 2 lub 3 lata - także studia podyplomowe
 
Szkoła IHTTI powstała w 1984 roku i jest największą tego typu placówką w Szwajcarii. Uznawana jest nie tylko przez rząd Szwajcarii, ale także na całym świecie - jedną z wielu organizacji dającą rekomendacje szkole IHTTI jest Światowa Organizacja Turystyki oraz powiązane z nią największe, światowe sieci hoteli. Celem szkoły jest wykształcenie kadry zarządzającej hotelami na najwyższym z możliwych poziomie. W szkole kształci się młodzież z ponad 50 krajów świata.
Wymagane są: wiek - 18 lat; wykształcenie - ukończona szkoła średnia i b. dobra znajomość języka angielskiego.
Oficjalnym językiem w szkole jest język angielski, ale można także porozumiewać się w języku niemieckim i francuskim. Studenci, którzy nie znają j. niemieckiego i francuskiego mają możliwość je poznać, na poziomie wystarczającym do obsługi gości mówiących tymi językami.

Połowa każdego roku to wykłady z przedmiotów uniwersyteckich

Studentom proponowane są 3 stopnie nauki. Każdy z nich trwa jeden rok i może stanowić odrębny etap edukacji uhonorowany dyplomem IHTTI. Studentom proponowane są 3 stopnie nauki. Każdy z nich trwa jeden rok i może stanowić odrębny etap edukacji uhonorowany dyplomem IHTTI.- W pierwszym roku nauki studenci poznają zasady działania i funkcjonowania hotelu. Po pierwszym roku studenci mogą już być zatrudniani.
- W drugim roku nauki studenci poznają w teorii i w praktyce zarządzanie hotelem
- W trzecim roku nauki, po 27-io tygodniowym semestrze stanowiącym jednocześnie przygotowanie do uzyskania tytułu licencjata, studenci wybierają kierunek specjalizacji i temat pracy dyplomowej. Można wybrać pomiędzy:

a) International Hotel Management
b) International Turism Management
c) International Hotel & Turism Management
Po obronie pracy dyplomowej student otrzymuje certyfikat szkoły IHTTI oraz tytuł licencjata Bornemouth University z Wielkiej Brytanii.

Nauka odbywa się w pięknym, doskonale wyposażonym budynku, który do niedawna jednocześnie był także hotelem. Studenci mają do dyspozycji dwie restauracje i kawiarnię, nieograniczony dostęp do Internetu (własny adres) i wszystko, co można znaleźć w luksusowym hotelu. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 do 17 - 18.00. od poniedziałku do piątku. Szkoła organizuje dla studentów rozrywkę, zajęcia rekreacyjne i sportowe (do jeziora jest 5 minut pieszo, do górskich stoków z wyciągami dla narciarzy ok. 30 min jazdy).

Każdy rok nauki podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy, pięciomiesięczny semestr to wykłady z przedmiotów uniwersyteckich z brytyjskimi wykładowcami. W drugim semestrze studenci podczas praktyk wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną pod egidą wykładowców, którzy z reguły są Szwajcarami. Praktyki trwają 5 - 6 miesięcy. Grupy, w których prowadzone są wykłady i praktyki są małe, bo dla szkoły IHTTI, istotne jest zachowanie osobistej więzi pomiędzy wykładowcą i studentem. Praktyki są płatne - zarobki wahają się w granicach 2168 do 2450 franków szwajcarskich (CHF) miesięcznie. Z zarobionych pieniędzy student opłaca sobie zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Kwota ok. 1000 CHF potrącana jest z pieniędzy zarobionych podczas praktyk na wymienione świadczenia. Tak, więc student w każdym miesiącu praktyk ma do dyspozycji kwotę bliską 1400 CHF. Praktyki mogą się odbywać w dowolnie wybranym przez studenta kraju, jednakże wypłacana stawka za praktyki w Szwajcarii jest gwarantowana i zwykle jest wyższa niż gdzie indziej.

Dla chcących zmienić zawód - Studia podyplomowe - 1 rok ew. 2 lata.
Osoby, które skończyły inne studia, lub studia o podobnym profilu, lub pracowały w zarządzaniu przynajmniej 3 lata mogą się ubiegać o przyjęcie do IHTTI. O poziomie - roku studiów, na który student zostanie przyjęty decyduje IHTTI na podstawie przesłanych dokumentów (CV, list motywacyjny, świadectwa i ew. inne - w j. angielskim) i ew. rozmowy kwalifikacyjnej np. przez telefon. Takie szkolenie pozwala uniknąć studiowania na pierwszym i ew. drugim roku.

 

Rok

1

2

3

Semestr 1 2 3 3 5 6
Opłaty Nauka Staż Nauka Staż Nauka Nauka
Kurs, zakwaterowanie, wyżywienie 25,200   25,200   25,200 25,800
Dodatkowe opłaty 3,500   2,800   2,800 3,500
Razem 28,700   28,000   28,000 29,300
Kaucja zwrotna 1,500          

DATY TRWANIA SEMESTRÓW:

4 luty 2013 - 7 czerwiec 2013
2 wrzesień 2013 - 23 styczeń 2014

Certificate in Swiss Food and Beverage Studies

Swiss Diploma in International Hotel Operations Management

Swiss Higher Diploma in International Hotel and Design Management

Bachelor of Arts (Swiss and British) in International Hospitality and Design Management


Absolwenci IHTTI tworzą światową sieć wzajemnej pomocy i są w stałym kontakcie z IHTTI. To właśnie oni w większości przypadków pomagają swoim młodszym kolegom - nowym absolwentom IHTTI znaleźć pracę w najodleglejszych zakątkach świata. Sami też korzystali z takiej pomocy, a dzisiaj, niejednokrotnie reprezentując największe korporacje hotelarskie w wielu krajach świata, pomagają innym.

Zwrotny depozyt - 1500 CHF zwracany jest wyłącznie po całościowym zakończeniu zamawianego programu. Studenci mają prawo przenieść depozyt na kolejny semestr bez dodatkowych opłat - konieczne jest zachowanie wymaganych terminów.

Każdy semestr ma 2-3 tygodnie wakacji - zwykle na koniec semestru lub podczas świąt Bożego Narodzenia. Szkoła nie zapewnia zakwaterowania poza zamówionym okresem nauki.

Po katalogi, cenniki, aplikacje, inne informacje można zgłaszać się do LEXIS.