Kursy francuskiego w Warszawie

Francuski Warszawa

Kursy francuskiego Warszawa

TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY SEMESTRALNE

Rozkład zajęć

Kurs przygotowujący do egzaminu
DELF A1
Kurs przygotowujący do egzaminu DELF A2
Kurs przygotowujący do egzaminu DELF B1
Kurs przygotowujący do egzaminu DELF B2
Kurs przygotowujący do egzaminu DALF C1
Kurs przygotowujący do egzaminu
DALF C2

Intensywne kursy wakacyjne języka francuskiego

Kursy języka francuskiego ogólnego w Warszawie

Organizujemy kursy języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Lekcje odbywają się w grupach 4-8 osób lub 9-12 osób. Lekcje języka francuskiego są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów.
W semestrze odbywa się 60 godzin lekcyjnych. Kursy francuskiego rozpoczynają się we wrześniu i w październiku oraz na przełomie stycznia i lutego.

Cena za semestr na poziomach A1,A2,B1 to 654,00zł(grupa 9-12 osób)

lub 840,00zł (grupa 4-8 osób)

ZAPRASZAMY!

Jeżeli przyjdziesz z przyjacielem dostaniesz 50 złotych premii do wykorzystania w następnym semestrze.

Twój przyjaciel może również dostać premię za przyprowadzenie kolejnego ucznia.
Ponadto zapraszamy na zajęcia indywidualne.

Zapisz się telefonicznie: +48 22 625 72 98 oraz +48 22 625 53 86
Kursy francuskiego - Warszawa: Marszałkowska 2 lok. 6 (przy pl. Unii Lubelskiej)

Intensywne wakacyjne kursy języka francuskiego ogólnego w Warszawie

Wakacyjne kursy francuskiego w Warszawie pozwalają zrealizować program jednego semestru w ciągu niespełna czterech tygodni nauki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po cztery lekcje każdego dnia.Wejdź na stronę o wakacyjnych kursach języka francuskiego w Warszawie.

Zapraszamy również na zajęcia przygotowujące do matury z języka francuskiego

Kursy przygotowujące do egzaminów z języka francuskiego

Uczestnicy kursów, chcący uzyskać certyfikat DELF (Diplôme d'études de langue française) lub DALF (Diplôme approfondi de langue française) kierowani są przez nas na egzaminy, które przeprowadza Instytut Francuski przy ul. Widok 12 w Warszawie.

PROMOCJA!

Cena za semestr to 750,00zł(grupa 9-12 osób)

lub 900,00zł (grupa 4-8 osób) /
810,00 zł dla

uczniów
i studentów

 
ZAPRASZAMY!

Daty egzaminów w roku 2014 będą podane w późniejszym terminie.

DELF/DALF jest to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie. Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów. Każdy poziom egzaminu składa się z czterech części:
· rozumienia ze słuchu,
· rozumienia tekstu pisanego,
· wypowiedzi pisemnej,
· wypowiedzi ustnej.
Każda z części jest punktowana na maksymalnie 25 punktów, minimalnie wystarczy mieć 5 punktów z jednej części, lecz w sumie należy zdobyć 50 punktów, żeby móc otrzymać dyplom.

DELF A1

Dyplom potwierdza, że uczeń rozumie bardzo proste zdania, potoczne wyrażenia, słowa z języka codziennego związane z nim samym, jego rodziną i bliskim konkretnym otoczeniem, gdy mówi się do niego powoli i wyraźnie. Potrafi także porozumieć się w prosty sposób, zadawać bardzo proste pytania na tematy z nim związane i umie odpowiedzieć na proste pytania.

DELF A2

Jest to dyplom potwierdzający, że uczeń rozumie wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mu dziedzin życia. Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkim, wyraźnym, prostym przekazie i ogłoszeniu. Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację zawartą w prywatnym, prostym liście. Umie porozumieć się w sytuacjach, gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji.

DELF B1

Dyplom potwierdza, że zdający rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie na temat mu bliski dotyczący pracy, szkoły, wypoczynku itd., a także najważniejsze informacje w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych i tematy związane z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się do niego wolno i wyraźnie. Umie zredagować teksty w języku potocznym i uczestniczyć w codziennych rozmowach.

DELF B2

Dyplom DELF B2 potwierdza kompetencją językową, która pozwala na rozumienie dłuższych wykładów i wypowiedzi, większość wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeżeli aktorzy posługują się językiem codziennym. Użytkownik jest w stanie brać udział w rozmowie w sytuacjach mu bliskich, przedstawiając i broniąc swoich poglądów. Umie napisać precyzyjne i szczegółowe teksty w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Może również zredagować esej lub raport, przekazując lub wyrażając opinię za i przeciw.

DALF C1

Potwierdzenie kompetencji językowych, które umożliwiają zrozumienie dłuższych, rozwiniętych wypowiedzi, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i myśli w nich zawarte nie są wyraźnie zasygnalizowane. Użytkownik bez większego wysiłku może zrozumieć programy telewizyjne i filmy a także specjalistyczne artykuły i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego zainteresowań.
Potrafi formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie, łatwo nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Umie przedstawić jasne i szczegółowe opisy złożonych tematów, włączając podtematy, rozwijając niektóre punkty i podsumowując w odpowiedni sposób. Może wyrazić się poprzez tekst jasny i dobrze skomponowany i rozwinąć swój punkt widzenia. Może pisać na tematy złożone w liście, eseju lub raport, podkreślając punkty widzenia, które uważa za ważne. Może zaadoptować swój styl do stylu odbiorcy.

DALF C2

Stwierdza biegłość językową, która pozwala użytkownikowi na posługiwanie się w pełni zrozumienia językiem francuskim, w bezpośredniej rozmowie na żywo, jak i z radia lub TV nawet wtedy, gdy tempo wypowiedzi jest szybkie. Może przedstawić opis lub argumentację jasną i płynną w stylu odpowiadającym kontekstowi. Może stworzyć prezentację w sposób logiczny i pomóc słuchającemu w zauważeniu i przypomnieniu ważnych punktów odniesienia. Użytkownik języka jest zdolny także do napisania tekstu jasnego, płynnego w stylu nawiązującym do kontekstu.
Inne nasze kursy językowe:

Kursy innych języków w Warszawie Kursy francuskiego we Francji