Kursy FELSA LCCI w Warszawie  

International
Qualifications
from EDI

Kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FELSA LCCI w Warszawie

FELSA - Foundation English Language Skills Assessment

FELSA Warszawa Kursy angielskiego z certyfikatem LCCI

Język: angielski
Poziom: A1, A2
Nazwa egzaminu: LCCI

FELSA jest egzaminem diagnostycznym sprawdzającym umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienie i rozumienia ze słuchu na poziomie A1 oraz A2.

Sam egzamin można zdawać w dwóch formach: tradycyjnej - w wersji papierowej oraz w formie test on-line przy użyciu wygodnej aplikacji internetowej.

EGZAMIN

Listening (słuchanie) Egzamin trwa około godziny i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru oraz 2 pytań otwartych.
Poziom jaki uzyska osoba egzaminowa w zależności od liczby zdobytych punktów:

  • poniżej poziomu A1 (0-17)

  • poziom A1 (18-23)

  • poziom A2 (24-30)

Reading (czytanie) Egzamin trwa około godziny i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych.
Poziom jaki uzyska osoba egzaminowana w zależności od liczby zdobytych punktów:

  • poniżej poziomu A1 (0-17)

  • poziom A1 (18-23)

  • poziom A2 (24-30)

Speaking (mówienie) Egzamin trwa około 20 minut. W tym czasie kandydat udziela odpowiedzi na 4 pytania otwarte. Ta część polega na słuchaniu, zrozumieniu i zareagowaniu w odpowiedni sposób.

Powrót do poprzedniej strony


Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS