Kursy angielskiego w turystyce LCCI  

International
Qualifications
from EDI

Angielski w Turystyce Warszawa. Kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu LCCI w turystyce. Kurs angielskiego w Warszawie dla biur podróży i instytucji turystycznych.

English for TourismLCCI Warszawa

 

Język: angielski
Poziom: A2, B1
Nazwa egzaminu: LCCI

 

Egzamin jest skierowany do osób, które chcąc potwierdzić swoją biegłość językową w kontekście branży turystycznej. Kandydaci powinni być w stanie komunikować się w sposób prosty i jasny dla odbiorcy, w kontekście turystyki. Powinni posiadać podstawową wiedzę związaną z okresem wakacyjnym oraz rodzajami zakwaterowania, podróżowania, czasu wolnego, podróży biznesowych i turystycznych, a także być zapoznani z formami literatury promocyjnej (broszury, ulotki, ogłoszenia). Osoby przystępujące do egzaminu mają możliwość wybrać dwa rodzaje egzaminu: pisemny oraz ustny. Kwalifikacje są niezależne i mogę być uzyskane oddzielnie.

English for Tourism jest egzaminem przeprowadzanym na dwóch poziomach zaawansowania:

1. English for Tourism - poziom 1 (A2)
2. English for Tourism - poziom 2 (B1)

English for Tourism - poziom 1 (A2)

 

Część ustna Egzamin trwa około 20 minut i składa się z dwóch części. W każdej z części kandydat jest oceniamy pod kątem płynności wymowy, słownictwa, gramatyki oraz wymowy. W części pierwszej osoba egzaminowa będzie miała za zadanie wziąć udział w dyskusji na temat wybrany przez egzaminatora. W drugiej części zadaniem osoby egzaminowanej będzie odegranie roli na podstawie scenariusza danego przez egzaminatora. Egzaminator wcieli się w rolę klienta, natomiast kandydat będzie odgrywał rolę pracownika z branży turystycznej.

Część pisemna Egzamin trwa około dwóch godzin i składa się z czterech komponentów:
komponent A - kandydat będzie miał za zadanie sporządzić odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu związanego z turystyką/biznesem oraz na podstawie dodatkowych danych w postaci przewodników, map, planów, kalendariów wydarzeń czy instrukcji obsługi;
komponent B - kandydat będzie miał za zadanie sporządzić list lub notatkę służbową;
komponent C - kandydat będzie miał za zadanie sporządzić fax bądź odpowiednią wiadomość w celu uzyskania bądź udzielenia dodatkowych informacji lub w celu dokonania rezerwacji;
komponent D - Kandydat będzie miał za zadanie sporządzić fax, notatkę służbową, zawiadomienie lub wiadomość w sytuacji, gdy nastąpi reorganizacja, zmiana kosztów, będzie trzeba zmodyfikować bądź anulować rezerwację lub też powiadomić o zaistniałych zmianach.

 

English in Tourism - poziom 2 (B1)

 

Część ustna Egzamin trwa około 20 minut i składa się z dwóch części. W każdej z części kandydat jest oceniamy pod kątem płynności wymowy, słownictwa, gramatyki oraz wymowy. W części pierwszej osoba egzaminowa będzie miała za zadanie wziąć udział w dyskusji na temat wybrany przez egzaminatora. W drugiej części zadaniem osoby egzaminowanej będzie odegranie roli na podstawie scenariusza danego przez egzaminatora. Egzaminator wcieli się w rolę klienta, natomiast kandydat będzie odgrywał rolę pracownika z branży turystycznej.

Część pisemna Egzamin trwa około 2,5 godziny i składa się z czterech komponentów:
komponent A - kandydat będzie miał za zadanie sporządzić krótką odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu związanego z turystyką/biznesem oraz na podstawie dodatkowych danych w postaci przewodników, map, planów, kalendariów wydarzeń, materiałów promocyjnych, wykresów, która będzie mogła zawierać dodatkowo pewne kalkulacje;
komponent B - kandydat będzie miał za zadanie stworzyć wyczerpujący list w oparciu o informacje z poprzedniego komponentu lub jego zadaniem będzie rozpisanie planu podróży;
komponent C - kandydat będzie miał za zadanie sporządzić list, broszurę bądź ulotkę w oparciu o materiały z komponentu A jak i materiały dodatkowe;
komponent D - kandydat będzie miał za zadanie sporządzić list bądź fax związany z pewną problematyczną sytuacją lub zażaleniem.
 

Powrót do poprzedniej strony

 

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS