Angielski biznesowy Warszawa LCCI   International
Qualifications
from EDI

Biznesowe kursy angielskiego w Warszawie Angielski w Biznesie

English for BusinessEnglish fo Business LCCI Warszawa Angielski w biznesie

 

Język: angielski
Poziom: A1, A2, B1, B2, C1
Nazwa egzaminu: LCCI

 

Egzamin jest skierowany do osób, które pracują bądź zamierzają podjąć pracę w środowisku biznesowym.

English for Business przeprowadzany jest na pięciu poziomach zaawansowania począwszy od poziomu Preliminary  a zakończywszy na poziomie czwartym.

 

English for Business  - Preliminary level (A1-A2)

English for Business  - level 1 (A2-B1)

English for Business  - level 2 (B1-B2)

English for Business  - level 3 (B2-C1)

English for Business  - level 4 (C1-C2)

 

 

English for Business  - Preliminary level (A1-A2)

Egzamin English for Business na poziomie Preliminary skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim. 

Egzamin na tym poziomie obejmuje:

 • rozumienie podstawowych danych, faktów i poleceń

 • formułowanie prostych tekstów i wypowiedzi według zadanych schematów

 • słuchanie ze zrozumieniem krótkich biznesowych wypowiedzi oraz komunikatów

 • uczestnictwo w prostych, schematycznych konwersacjach

 • umiejętność podejmowania wymaganych działań na podstawie informacji zawartych w materiałach

 

English for Business  - level  1 (A2-B1)

Egzamin English for Business na poziomie pierwszym skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już z dziedziną biznesową w języku angielskim i odnajdują się w niej na poziomie podstawowym.

Egzamin na tym poziomie obejmuje:

 • czytanie, interpretacja i odpowiedzi dotyczące prostych wiadomości i tekstów biznesowych

 • pisanie prostych, zwięzłych wypowiedzi o tematyce biznesowej

 • rozumienie komunikatów dotyczących nieskomplikowanych zagadnień biznesowych

 • uczestnictwo w krótkich konwersacjach

 

English for Business  - level  2 (B1-B2)

Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy posiadają już podstawową wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem w kontekście biznesowym zdobyte dzięki wcześniejszej nauce bądź podczas dotychczasowego zatrudnienia. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje by móc komunikować się i odnaleźć się w typowych biznesowych sytuacjach potrzebując jednocześnie niewielkiego wsparcia.

Egzamin na tym poziomie obejmuje:

 • podejmowanie odpowiednich działań zależnie od dostępnych informacji i poleceń

 • pisanie wypowiedzi adekwatnym językiem w zależności od zamierzonego celu

 • dostosowywanie rodzaju, formatu i kształtu dokumentu do form typowych dla języka biznesowego

 • rozumienie wypowiedzi oraz komunikatów biznesowych na danym poziomie

 • uczestnictwo w konwersacjach o tematyce biznesowej

 

English for Business  - level  3 (B2-C1)

Egzamin English for Business na poziomie trzecim skierowany jest do kandydatów, którzy posiadają już podstawową wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem w kontekście biznesowym zdobyte dzięki wcześniejszej nauce bądź podczas dotychczasowego zatrudnienia lub z obu wymienionych źródeł. Kandydaci na tym poziomie powinni używać języka w sposób odpowiedni do reprezentowania pracodawcy.  

Egzamin na tym poziomie obejmuje:

 • używanie języka w różnych sytuacjach i kontekstach biznesowych, zarówno w mowie jak i piśmie

 • dostosowywanie rodzaju, formatu i kształtu dokumentu do form używanych w języku biznesowym w zależności od odbiorcy i zamierzonego celu

 • rozumienie wypowiedzi oraz komunikatów biznesowych na danym poziomie

 • aktywne uczestnictwo w konwersacjach i dyskusjach o tematyce biznesowej

 • przygotowywanie ustnej prezentacji o tematyce biznesowej

 

English for Business  - level  4 (C1-C2)

Egzamin English for Business na poziomie czwartym skierowany jest do kandydatów, którzy osiągnęli już wysoki poziom posługiwania się językiem i wywierają bardzo dobre wrażenie pod względem umiejętności. Kandydaci na tym poziomie nie potrzebują wsparcia językowego, rzadko popełniają błędy językowe lub stylistyczne.

Egzamin na tym poziomie sprawdza umiejętności lingwistyczne oraz wiedzę biznesową na zaawansowanym poziomie. Poznane dotychczas na wcześniejszych poziomach umiejętności interpretowania, przekazywania, formatowania oraz wyświetlania informacji będą wykorzystane do trudniejszych, bardziej skomplikowanych zadań.

Egzamin na tym poziomie obejmuje:

 • rozumienie rzeczywistych tekstów biznesowych

 • pisanie wypowiedzi w różnorodny sposób, zależnie od biznesowego kontekstu

 • rozumienie wypowiedzi oraz komunikatów biznesowych takich jak konwersacje, ogłoszenia, biuletyny

 • wygłoszenie przejrzystych, szczegółowych prezentacji na złożone biznesowe tematy

 • umiejętność wysławiania się i wyrażania swoich opinii w sposób przejrzysty i odpowiedni w kontekście biznesowych bądź innych profesjonalnych kwestii

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS