LCCI accounting Warszawa  

International
Qualifications
from EDI

Kursy angielskiego w rachunkowości  i księgowości w Warszawie. Kursy angielskiego dla biur rachunkowych i księgowych Warszawa

English for AccountingLCCI Warszawa

 

Język: angielski
Poziom: B2
Nazwa egzaminu: LCCI

 

Egzamin skierowany jest do osób chcących potwierdzić swoją znajomość z zakresu księgowości i rachunkowości, do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę związaną z wyżej wymienionymi zagadnieniami a dodatkowo nie będących native speakerami języka angielskiego.

Egzamin sprawdza kandydatów pod kątem rozumienia i stosowania terminologii z zakresu rachunkowości oraz księgowości, a także skrótów używanych w korespondencji. Dodatkowo kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowych zasad księgowości i rachunkowości (np. IFRS, UK & US GAAP). Kandydat powinien również umieć sporządzić sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat czy sprawozdanie roczne, jak i dokumentację firmową, związaną z wpływami podatkowymi oraz powinien swobodnie poruszać się w oprogramowaniu wymaganym do sporządzania danych dokumentów.

EGZAMIN

Osoba przystępująca do egzaminu będzie miała 50 minut na zapoznanie się instrukcją, którą dostanie, oraz uzupełnieniem karty odpowiedzi. Egzamin będzie obejmował test wielokrotnego wyboru, w którym kandydat będzie miał za zadanie np. połączyć ze sobą definicje, synonimy, antonimy czy kolokacje. Następna część egzaminu będzie składała się z tekstu z lukami, które należy odpowiednio uzupełnić podanymi wyrazami/wyrażeniami. Kandydat będzie również egzaminowany pod kątem czytania ze zrozumieniem. W tej części do zadań osoby egzaminowanej będzie należało dobranie fragmentu tekstu pasującego do uprzednio przeczytanego fragmentu oraz wskazanie błędów w tekście.

 

Powrót do strony głównej


Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS