ELSA LCCI Warszawa  

International
Qualifications
from EDI

Kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu poziomującego ELSA LCCI w WarszawieELSA LCCI kurs i egzamin Warszawa

ELSA - English Language Skill Assessment

Język: angielski
Poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Nazwa egzaminu: LCCI

Egzamin jest testem diagnostycznych, sprawdzającym umiejętności osoby egzaminowanej na czterech podstawowych płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Egzamin ten jest przeprowadzany na wszystkich poziomach zaawansowania. Umożliwia on określenie kompetencji językowej nie tylko osób chcących podjąć właściwe dla siebie kształcenie językowe, ale również umożliwia pracodawcą sprawdzenie poziomu wiedzy językowej swoich pracowników.

Egzaminy te honorowane są na większości uczelni brytyjskich jak i na wśród pracodawców na całym świecie. Obejmują tematyką słownictwo związane z życiem codziennym oraz z środowiskiem biznesowym.

EGZAMIN

Sam egzamin można zdawać w formie klasycznej (papierowej) oraz zdalnie on-line przy użyciu wygodnej aplikacji internetowej. Egzamin na poszczególnych poziomach różni się zaawansowaniem i trudnością, jednak jego forma na każdym z poziomów jest taka sama.

Listening (słuchanie) Kandydat otrzymuje arkusz 60 pytań wielokrotnego wyboru oraz 4 pytań otwartych. Na tę cześć przeznacza się około 30 minut.
Reading (pisanie) Kandydat otrzymuje arkusz 60 pytań wielokrotnego wyboru oraz 4 pytań otwartych. Na tę cześć przeznacza się około 45 minut.
Writing (pisanie) Ten komponent składa się z 2 części. W części pierwszej zadaniem kandydata jest odpowiedzenie na 60 pytań wielokrotnego wyboru i na 3 pytania otwarte, w zakres których wchodzi gramatyka oraz składnia. Czas przeznaczony na tę część to 45 minut. W części drugiej zadaniem kandydata byłoby napisanie eseju na określony temat. Czas przeznaczony na to zadanie to 40 minut.
Speaking (mówienie) Ta część trwa około 30 minut, a kandydat jest oceniany pod kątem wymowy, słownictwa, poprawności gramatycznej i językowej.

Powrót do poprzedniej strony


Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS