Angielski w księgowości LCCI  

International
Qualifications
from EDI

Angielski w księgowości Kurs angielskiego w Warszawie LCCI

Book-keepingLCCI Warszawa

 

Język: angielski dla księgowych i finansistów
Poziom: A2
Nazwa egzaminu: LCCI

Egzamin jest udokumentowaniem umiejętności osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę na stanowisku związanym z rejestracją transakcji finansowych. Po zaliczeniu pierwszego poziomu można kontynuować naukę na poziomie drugim - Book-keeping and Accounts, poprzez poziom trzeci - Accounting, aż do poziomu czwartego - Financial Accounting.

Osoby chcące przystąpić do tego egzaminu powinny rozumieć podstawowe zasady z zakresu rejestrowania transakcji handlowych, posiadać umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz ksiąg dla przedsiębiorstw indywidualnych jak i firm jednoosobowych.

UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE NA EGZAMINIE:

 • wiedza z zakresu podstawowych zasad rachunkowości

 • wykorzystanie metody podwójnego zapisu przy prowadzeniu kont

 • przygotowanie:
  - bilansu
  - zestawień bilansowych
  - zapisów w księgach głównych
  - uzgodnienia kont

 • rozumienie
  - zasad operacji bankowych oraz gotówkowych
  - zasad umarzania środków stałych
  - różnic pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi

 • wiedza z zakresu rejestrowania przedpłat oraz kwot narosłych na kontach bankowych

 • umiejętność wprowadzania zapisów wynikających z należności przedterminowych

 • zdolność wprowadzania korekt na kontach

 • wiedza z zakresu zasad dotyczących wykorzystania kont pomocniczych

EGZAMIN

Kandydat będzie egzaminowany przez 2,5 godziny. Arkusz egzaminacyjny będzie składał się z czterech pytań, z czego dwa z nich będą dotyczyły tematów z sylabusa. Osoba egzaminowa musi odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania. Następnie osoba egzaminowana będzie musiała wykazać się zrozumieniem tematu na odpowiednim poziomie.

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS