kurs angielskiego dla sekretarek LCCI   International
Qualifications
from EDI

Kurs angielskiego dla sekretarek i protokolantów sądowych przygotowujący do egzaminu LCCI z zakresu zapisu tekstu mówionego w WarszawieLCCI Warszawa kurs angielskiego dla sekretarek

Audio Transcription

 

Język: angielski
Poziom: A2, B1, B2, C1
Nazwa egzaminu: LCCI

Egzamin przeprowadzany jest na czterech poziomach zaawansowania. Certyfikat może być przydatny osobą, które pragną udokumentować swoje umiejętności związane z zapisem teksu mówionego na komputerze bądź maszynie do pisania. Najczęściej zainteresowanymi są osoby pracujące bądź poszukujące pracy jako protokolant sądowy czy zawodowa sekretarka, których codziennym obowiązkiem jest lub będzie dokumentowanie przekazu ustnego w formie pisemnej.

Osoby przystępujące do tego egzaminu powinny być zapoznane z formami standardowych dokumentów biznesowych, a także powinny mieć wypracowaną daną biegłość w zapisywaniu standardowych tekstów biznesowych w zależności od poziomu egzaminu. Dodatkowo kandydaci powinni wykazać się wiedzą z zakresu dokładności wprowadzania danych za pomocą klawiatury, umiejętnością dokonywania korekt, odpowiednim wykorzystaniem artykułów biurowych, dobraniem odpowiedniego stylu jak i właściwą organizacją i planowaniem swojej pracy.

EGZAMIN

Podczas egzaminu kandydaci będą zobowiązani do napisania od 1 do 6 tekstów, w zależności od poziomu zdawanego egzaminu. Formami tekstów obowiązującymi na egzaminie są:

  • korespondencja handlowa, list handlowy

  • zawiadomienie, notatka służbowa

  • dokumenty o charakterze informacyjnym

  • pozostałe dokumenty biznesowe

Na poziomie pierwszym (A2) wymagane jest tempo zapisu 25 słów/min, przy czym tekst egzaminacyjny liczy około 600 słów.
Na poziomie drugim (B1) wymagane jest tempo zapisu 35 słów/min, przy czym tekst egzaminacyjny liczy około 725 słów.
Na poziomie trzecim (B2)
wymagane jest tempo zapisu od 40 do 50 słów/min, przy czym tekst egzaminacyjny liczy około 825 słów.
Na poziomie czwartym (C1)
wymagane jest tempo zapisu 55 słów/min, przy czym tekst egzaminacyjny liczy około 1250 słów.

 

Powrót do poprzedniej strony

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS